PATLIB - patenttitietoa läheltä


PATLIB on lyhenne termistä PATent LIBrary. Eurooppalaiseen PATLIB-verkostoon kuuluu noin 320 patenttitietokeskusta, jotka ovat läheisessä yhteistyössä kansallisten patenttivirastojen, Euroopan patenttiviraston EPOn ja EU:n teollisoikeuksien viraston EUIPOn kanssa. Euroopan patenttisopimukseen liittyneiden maiden kansalliset virastot toimivat PATLIB-verkoston kokoonkutsujina.

PATLIB-keskukset luotiin tuottamaan tiedontarvitsijoille paikallinen pääsy patenttitietoon ja siihen liittyviin aiheisiin. Jokainen PATLIB-keskus on tavallaan portti patenttitietoon ja laadukkaisiin patenttitietopalveluihin, jotka on suunnattu erityisesti pk-yrityksille, yksityisille keksijöille ja korkeakouluille. PATLIB-keskuksissa on kokenut ja osaava henkilökunta, joka tarjoaa käytännön apua erilaisissa patentteihin ja muihin henkisen omaisuuden oikeuksiin liittyvissä asioissa.

Suomen PATLIB-keskukset

PATLIB-keskukset ovat olennainen osa patentti-informaation toiminnan perustaa Euroopassa. Yhdessä kansallisten virastojen kanssa ne ovat usein ensimmäinen kohtauspiste patenttijärjestelmän loppukäyttäjille aluellisella tasolla. Kautta Euroopan PATLIB-keskukset ovat hyvin monenlaisia mitä tulee kokoon, isäntäorganisaatioon, rahoitukseen ja palveluprofiiliin.

Suomalainen PATLIB-verkosto on uudelleen aktivoitunut muutaman hiljaisemman vuoden jälkeen. Patentti- ja rekisterihallituksella, Keksintösäätiöllä, keksintöasiamiehillä ja yliopistojen innovaatioasiamiehillä on ollut Suomessa toimiva yhteistyöverkosto jo 1990-luvulta asti. Nykyisin samaa työtä jatketaan korkeakoulujen ja TeamFinland - ja Business Finland -yhteisöjen kanssa.

Helsinki - PATLIB - Patentti- ja rekisterihallitus

PRH - Patenttikirjasto ja neuvontapalvelut
Sörnäisten rantatie 13 C
00530 Helsinki
Puh. 029 509 5858
Fax: 09 6939 5601
Kotisivut: https: // www.prh.fi/
Sähköposti: advice.patents@prh.fi; library@prh.fi

Teollisoikeudet

 • patentit
 • hyödyllisyysmallit
 • tavaramerkit
 • mallisuoja
Palvelut
 • tiedonhaut
 • neuvontapalvelut
 • tilastolliset analyysit
 • koulutustapahtumat
 • patenttiklinikat
 • kirjastopalvelut

Jyväskylä - ELY-keskus, Keski-Suomi

ELY-keskus, Keski-Suomi
Cygnaeuksenkatu 1
40100 Jyväskylä
puh. 029 502 4545
Kotisivut: http://www.ely-keskus.fi
Sähköposti: jouni.hynynen@ely-keskus.fi

Teollisoikeudet

 • patentit
 • hyödyllisyysmallit
 • tavaramerkit
 • mallisuoja
 • lisäksi tekijänoikeus

Palvelut

 • neuvontapalvelut
 • keksinnön taloudellisen arvon määrittelyn arvioiminen
 • keksinnön kaupallistamiseen liittyvät palvelut

Kuopio - Savonia, Pohjois-Savo

Savonia-ammattikorkeakoulu - Business Center
Opistotie 2
70200 Kuopio
Puh. 044 785 6990
Kotisivut: www.savonia.fi
Sähköposti: paivi.vestala@savonia.fi

Teollisoikeudet

 • patentit
 • hyödyllisyysmallit
 • tavaramerkit
 • mallisuoja
 • lisäksi tekijänoikeus

Palvelut

 • tiedonhaut
 • neuvontapalvelut
 • käyttäjäkoulutus
 • esitelmät
 • keksinnön taloudellisen arvon arviointipalvelut
 • kaupallistamisen neuvonta

Lehmo - Innowork, Pohjois-Karjala

Innowork Oy
Punostie 1 B
80710 Lehmo
Puh. 040 502 5450
Sähköposti: heikki.rantanen@innowork.fi

Teollisoikeudet

 • patentit
 • hyödyllisyysmallit
 • tavaramerkit
 • mallisuoja

Palvelut

 • tiedonhaut
 • neuvontapalvelut
 • käyttäjäkoulutus
 • esitelmät
 • keksinnön taloudellisen arvon määrittely
 • keksinnön kaupallistamisen neuvonta

Oulu - Oulun yliopisto, Pohjois-Pohjanmaa

Oulun yliopisto
Pentti Kaiterankatu 1
90570 Oulu
Puh. 040 355 9660
Kotisivut: www.oulu.fi
Sähköposti: Maarit.Jokela@oulu.fi

Teollisoikeudet

 • patentit
 • tavaramerkit
 • hyödyllisyysmallit
 • lisäksi tekijänoikeudet

Palvelut

 • lukusali ja ryhmätyötilat
 • tieto- ja kirjastopalvelut
 • käyttäjäkoulutus
 • esitelmät
 • keksinnön kaupallistamisen neuvonta ja taloudellisen potentiaalin arviointi

PATLIB-verkostoa kartutetaan koko ajan ja mukaan on tulossa etenkin korkeakoulun edustajia. Yhteystiedot päivitetään sitä mukaa kun saamme tiedot verkostoon liittyviltä yhteisöiltä.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 28.05.2019