Laatupolitiikka ja -mittarit

Laatupolitiikka

Tuemme asiakkaiden IPR-toimintaa tarjoamalla luotettavat ja laadukkaat IPR-viranomaispalvelut kustannustehokkaasti. Toimintamme on oikeudenmukaista, puolueetonta ja avointa. Palvelumme huomioi asiakkaiden tarpeet ja on ystävällistä ja yhdenvertaista.

Asiakkaat voivat luottaa toimintamme oikeusvarmuuteen ja kansainvälisesti kilpailukykyiseen laatuun. Tarjoamme kilpailukykyisen reitin myös yrityksille, jotka toimivat kansainvälisillä markkinoilla ja hakevat IPR-suojaa ulkomaisten tai kansainvälisten IPR-järjestelmien kautta. Tutkimuksemme ovat korkealaatuisia ja kattavia ja ne tehdään määräajoissa. Päätökset ovat täsmällisiä ja selkeitä.

Henkilökuntamme on ammattitaitoista, ymmärtää laatupolitiikan ja noudattaa laatuasiakirjoissa kuvattuja toimintatapoja. Jokainen ymmärtää vastuunsa ja toimintansa tavoitteet sekä vastaa oman työnsä laadusta ja ammattitaitonsa kehittämisestä. Johto edesauttaa toiminnallaan laatutavoitteiden saavuttamista ja on sitoutunut parantamaan toimintojaan jatkuvasti.

Kehitämme toimintojamme jatkuvasti. Kehittämisessä huomioimme asiakkaiden tarpeet ja toiveet sekä toimintaympäristön muutokset. Toimintoja kehitämme ottamalla osaa kansainväliseen yhteistyöhön, tehostamalla toimintatapoja ja työmenetelmiä sekä parantamalla IT-järjestelmiä. Henkilöstöä kannustamme tekemään aloitteita toiminnan jatkuvaksi kehittämiseksi.

Laatumittarit

Asiakastyytyväisyys


20152016201720182019 2020
Patenttiasioihin liittyvät palvelut vastaavat tarpeitani4,14,14,04,04,0 4,13

Kotimaiset patenttihakemukset

2015 2016 201720182019 2020
Ensimmäinen tekninen välipäätös: mediaaniaika (kk) 7,2 6,6 6,56,76,7 6,6
Hakemuksen kokonaiskäsittelyaika: mediaani (vuotta) 2,77 2,76 2,522,262,26 2,26
Nopeutetun käsittelyn pyynnöt: % määräajoissa 98,5 100 96,491,191,3 88,0

PCT

2015 2016 201720182019 2020
Määräajassa lähetetyt PCT-raportit, kaikki hakemukset (%)
(ISR-raportin toimittaminen 16 kuukaudessa ja IPER-raportin toimittaminen 28 kuukaudessa WIPOon laskettuna etuoikeuspäivästä tai kansainvälisestä tekemispäivästä)
91,5 94 9092,789,2 88,9
Määräajassa lähetetyt PCT-raportit, ilman etuoikeutta (%)
(Ilman etuoikeuspyyntöä tutkittavaksi jätettyjen PCT-hakemusten ISR-raportin toimittaminen WIPOon yhdeksässä kuukaudessa kansainvälisestä tekemispäivästä; PCT sääntö 42)

97,6 99,196,592 98,9
Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 28.01.2021