Lisäsuojatodistus - Supplementary Protection Certificate, SPC

Lääkkeisiin ja kasvinsuojeluaineisiin liittyvien keksintöjen hyödyntäminen on yleensä luvanvaraista. Luvan saaminen edellyttää tarkkoja selvityksiä muun muassa turvallisuudesta käyttäjille ja ympäristölle. Näiden selvitysten pohjaksi on tehtävä laajoja ja aikaa vieviä tutkimuksia. Tähän kuluu merkittävä osa patentin voimassaoloajasta. Sen vuoksi lääkkeitä ja kasvinsuojeluaineita koskeviin patentteihin on mahdollista hakea lisäsuojatodistusta keksinnön suoja-ajan jatkamiseksi.

Voimassaolo

Lisäsuojatodistuksen voimassaoloaika on enintään 5 vuotta. Voimassaoloaikaa jatketaan hakemuksesta vielä kuudella kuukaudella, jos kyseessä on niin sanottu lastenlääke ja se on tutkittu hyväksytyllä tavalla.

Lisäsuojatodistus tulee voimaan peruspatentin laillisen voimassaoloajan (20 vuotta) päättyessä. Esimerkiksi peruspatentin, jonka hakemus on tehty 10.10.2000, laillisen voimassaoloajan viimeinen päivä on 10.10.2020 ja tähän patenttiin liittyvän lisäsuojatodistuksen voimassaolo alkaa 11.10.2020.

Hakeminen

Hakemus lisäsuojatodistuksen saamiseksi Suomessa tehdään PRH:een. Lomakkeessa on ohjeita hakemuksen laatimisesta ja hakemuksen liitteenä vaadittavista asiakirjoista. Hakemus on maksullinen.

Siirry lomakkeisiin.

Katso lisäsuojatodistuksista maksettavat maksut.

Tarkempaa tietoa lisäsuojatodistusten hakemisesta sekä niiden käsittelystä PRH:ssa löydät Patenttikäsikirjasta, kohdasta I.5. Patenttikasikirja_2017.pdf (pdf, 2,69 Mt)

Lainsäädäntöä

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus numero 469/2009 lääkkeiden lisäsuojatodistuksesta.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus numero 1610/96 kasvinsuojeluaineiden lisäsuojatodistuksesta.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus numero 1901/2006 lastenlääkkeistä

Patenttilaki (luku 9a).

Patenttiasetus (pykälä 52d - 52p).

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 02.02.2017