Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Patentin ja patenttihakemuksen voimassapito

Jotta patenttihakemus voidaan pitää vireillä ja jo myönnetty patentti voimassa, on maksettava vuosimaksu vuosittaisena määräpäivänä. Maksu voidaan kuitenkin maksaa vielä kuuden seuraavan kuukauden aikana, mutta siihen tulee 20 %:n korotus. Jos vuosimaksua ei sittenkään makseta,

  • patentti raukeaa eikä sitä saa enää voimaan tai
  • patenttihakemuksen vireilläolo päättyy, eikä sitä saa enää vireille.

Patentti voidaan pitää voimassa 20 vuotta hakemuksen tekemispäivästä. Lääkeaineita ja kasvinsuojeluaineita koskevien patenttien voimassaoloaikaan voi tietyin edellytyksin saada voimassaoloajan pidennyksen. Pidennystä eli niin sanottua lisäsuojatodistusta (Supplementary Protection Certificate, SPC) täytyy hakea erikseen. Lue lisää lisäsuojatodistuksesta.

Maksa vuosimaksut, vastaa välipäätöksiin

Hakija, jolla ei ole asiamiestä, saa PRH:lta muistutuksen vuosimaksusta. Hakija on kuitenkin itse vastuussa vuosimaksun maksamisesta aikataulun mukaisesti. Voit seurata omia maksujasi myös maksupalvelussamme. Lue lisää maksupalvelusta.

Patenttihakemuksen vireilläpito vaatii myös aktiivista yhteydenpitoa PRH:n kanssa. Jos hakija ei vastaa määräajassa välipäätökseen tai ryhdy toimenpiteisiin välipäätöksessä esitettyjen puutteiden korjaamiseksi, hakemus niin kutsutusti jätetään sillensä, jolloin sen käsittely lopetetaan.

Hakemuksen jatkaminen ulkomaille – muista etuoikeusvuosi!

Suomessa myönnetty patentti suojaa keksinnön vain Suomessa. Patenttisuojaa halutaan yleensä myös muihin maihin, joissa hakijalla on joko omaa toimintaa, asiakkaita tai kilpailijoita. Tällöin hakemusta voi jatkaa ulkomaille. Muista, että hakemuksen jatkaminen on tehtävä ajoissa.

Patenttihakemuksen tekemispäivästä alkaa niin sanottu etuoikeusvuosi. Sen aikana, eli vuoden sisällä patenttihakemuksen tekemisestä, voi suomalaisen patenttihakemuksen pohjalta jatkaa keksinnön patentointia ulkomaille.

Lue lisää patentoinnista ulkomailla.

Lue lisää etuoikeudesta.

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 08.02.2023