Asiamiehen muutos tai asiamiehen nimen ja osoitteen muutos

Asiamiehen muutos

Asiamiehen muutosta koskevassa pyynnössä täytyy olla seuraavat tiedot ja asiakirjat:

  • patentin tai hakemuksen numero
  • uuden asiamiehen nimi tai toiminimi ja Y-tunnus sekä osoite ja kotipaikka
  • valtakirja uudelle asiamiehelle.

Löydät esimerkin valtakirjasta Lomakkeet-sivulta.

Asiamiehen valtuutus voidaan poistaa hakijan tai haltijan kirjallisella ilmoituksella. Asiamiehen muutosta koskeva merkintä on maksuton.

Asiamiehen nimen, kotipaikan tai osoitteen muutos

Asiamiehen ilmoittama nimen, kotipaikan tai osoitteen muutos päivitetään automaattisesti myös muihin rekisterissä tai vireillä oleviin asioihin joihin asiamies on merkittynä.

Asiamiehen nimen, kotipaikan tai osoitteen muutosta koskeva merkintä on maksuton.

Miten ilmoitat muutoksesta?

Ilmoita muutoksesta PRH:lle kirjallisesti. Voit lähettää ilmoituksen liitteineen PRH:n kirjaamoon postitse, sähköpostilla tai suojatulla sähköpostilla. Asiakirjat voi myös tuoda PRH:n asiakaspalveluun.

Katso kirjaamon yhteystiedot.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 04.08.2021