Patentin hakeminen Kiinassa

Patenttia haetaan Kiinan patenttivirastosta (SIPO, State Intellectual Property Office of the P.R.C). Järjestelmään kuuluu kolmenlaisia patentteja: keksintöpatentit, hyödyllisyysmallipatentit ja mallipatentit.

  • Keksintöpatentit vastaavat suomalaista patenttia. Niiden uutuus ja keksinnöllisyys tutkitaan SIPOssa ja suoja-aika on 20 vuotta.
  • Hyödyllisyysmallipatentit vastaavat pääosin suomalaista hyödyllisyysmallia. Niiden suoja-aika on 10 vuotta, eikä niiden keksinnöllisyyttä arvioida myönnettäessä. Suomen käytännöistä poiketen SIPO voi oma-aloitteisesti tutkia ja tarvittaessa hylätä hyödyllisyysmallihakemuksen uutuuden puuttumisen vuoksi.
  • Mallipatentit ovat vastine suomalaiselle mallisuojalle. Tosin SIPO ei tutki mallipatenttien uutuutta ja mallipatentin suoja-aika on 10 vuotta.

Kiinan alueella tehdyille keksinnöille ensimmäinen patenttihakemus täytyy tehdä SIPOon tai pyytää SIPOlta erillinen turvallisuustarkastus ja lupa tehdä ensihakemus toiseen maahan. Kiinassa keksintöä ei voi patentoida, jos se on Kiinan lakien vastainen. Muut patenttisuojan ulkopuolelle suljetut tapaukset vastaavat pääosin suomalaista käytäntöä. Lue lisää Patenttikäsikirjasta (pdf, 2,69 Mt) (kohta E.2).

Tarvitset kiinalaisen patenttiasiamiehen

Patentin hakemiseen SIPOsta suomalainen hakija tarvitsee kiinalaisen patenttiasiamiehen. Jos sinulla on asuin- tai toimipaikka Kiinassa, asiamiehen käyttö ei ole pakollista, mutta erittäin suositeltavaa. Hakemusta tehdessäsi sinun kannattaa kiinnittää erityistä huomiota siihen, että teksti käännetään oikein kiinankielelle. PCT-hakemuksen SIPOon voit tehdä myös englanniksi. Käsittelyn nopeuttamiseksi kannattaa käyttää hyväksi PPH-sopimusta, jos kiinalaisen hakemuksen etuoikeushakemus on jo hyväksytty PRH:ssa.

Päätöksistä valittaminen

Jos SIPO hylkää patenttihakemuksen, voit tehdä valituksen SIPOn valituslautakuntaan (Re-examination board, PRB). Myös myönnettyjä patentteja vastaan tehdyt mitätöintikanteet tehdään valituslautakuntaan. Kiinan patenttijärjestelmään ei kuulu erillistä väiteaikaa, vaan mitätöintikanteen voi tehdä koska tahansa myöntämispäivän jälkeen. Valituslautakunnan päätöksistä voi valittaa edelleen Pekingin oikeusasteisiin (Intermediate People’s Court ja High People’s Court).

Patenttiriitojen käsittely

Patenttiriidat ratkaistaan Kiinassa joko oikeuskäsittelyssä tai hallinnollisella menettelyllä. Käsittelypaikka valitaan vastaajan asuinpaikan tai loukkauksen tapahtumapaikan perusteella. Hallinnollisessa menettelyssä paikallinen IP-virasto tekee riita-asiasta päätöksen. Käsittely on nopeampi kuin oikeuskäsittely, mutta siinä ei tuomita vahingonkorvauksia.

Hallinnollisen käsittelyn päätöksestä voi valittaa edelleen oikeuteen. Jos loukkauskanteen haluaa nostaa suoraan oikeudessa, ensimmäisenä oikeusasteena patenttiriidoissa on yleensä alueen Intermediate People’s Court, jonka päätöksistä voi valittaa edelleen High People’s Courtiin. Merkittävien tapausten käsittely voidaan aloittaa suoraan High People’s Courtissa, jonka päätöksestä voi valitusluvalla valittaa Kiinan korkeimpaan oikeuteen.

Aikaraja valituksen tekemiseen on Kiinan oikeusjärjestelmässä yleensä hyvin lyhyt, mihin on hyvä varautua jo etukäteen. Kiinan oikeusjärjestelmässä ei ole case law -käytäntöä, kuten ei Suomessakaan. Korkeimman oikeuden päätökset ovat siis ennakkotapauksia, mutta eivät suoraan velvoittavia esimerkiksi SIPOn käsittelyissä.

Muutoksia oikeusasteissa 2015

Vuoden 2014 lopulla Kiinaan perustettiin kolme IPR-asioihin erikoistunutta oikeusistuinta: Pekingiin, Shanghaihin ja Guangzhouhun. Muutoksen tavoitteena on parantaa oikeuskäsittelyjen laatua ja lyhentää käsittelyaikaa. Jatkossa nämä IP-oikeudet käsittelevät kaikki patentteihin, hyödyllisyysmalleihin ja mallisuojiin liittyvät riita-asiat sekä toimivat valitustuomioistuimena paikallisissa tuomioistuimissa käsitellyille tavaramerkki- ja tekijänoikeuskiistoille. SIPOn valituslautakunnan päätöksistä voi valittaa Pekingin IP-oikeuteen.

Lisätietoja

SIPOn englanninkieliset verkkosivut

Liguo Zhang: Introduction to Intellectual Property Protection in China (pdf, 0,66 Mt)

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 17.03.2017