Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Tehtävän lakkaaminen

Säätiörekisteriin merkityllä säätiöllä on lakisääteinen velvollisuus ilmoittaa säätiörekisteriin merkityissä tiedoissa tapahtuneet muutokset välittömästi rekisteröitäväksi siten kuin yritys- ja yhteisötietolain 11 §:ssä säädetään.

Jokainen säätiörekisteriin merkitty henkilö, joka on joko eronnut tai jonka tehtävä on muutoin päättynyt, voi myös itse tehdä asiaa koskevan muutosilmoituksen.

Milloin on aiheellista itse ilmoittaa omasta erosta tai tehtävän päättymisestä?

Jos säätiön toimielin laiminlyö vastuuhenkilömuutosten ilmoittamisen, saattaa säätiörekisteritietoihin jäädä vanhentuneita tietoja rekisteriin merkityistä henkilöistä. Tällöin on henkilön edun mukaista itse ilmoittaa jo tapahtuneesta erosta tai tehtävän päättymisestä. Jokainen, joka on eronnut säätiörekisteriin merkitystä asemastaan tai jonka rekisteriin merkitty tehtävä on lakannut, saa itse tehdä tästä ilmoituksen.

Itse eroaminen tai tehtävän päättyminen ei tapahdu säätiörekisteri-ilmoituksen tekemisellä, vaan noudattaen niitä lain määräyksiä, joita kulloinkin kyseessä olevasta tehtävästä tai asemasta on annettu. Säätiörekisteriin ei merkitä ajankohtaa, jolloin ero on tosiasiallisesti tapahtunut, vaan ainoastaan ilmoituksen rekisteröintipäivämäärä.

Lomakkeet

Lomake Y4 (pdf, 0.3 MB)

Lomakkeen sivulla 2 kohdassa "Lisätietoja" ilmoitetaan esimerkiksi: "Minä, Matti Meikäläinen, olen eronnut säätiön hallituksesta". Huomio! Älä ilmoita henkilötunnusta tehtävän päättymisen ilmoittamisen yhteydessä.

Oman eron ilmoituksen yhteydessä ei voida ilmoittaa mitään muita muutoksia rekisteritietoihin, ei edes säätiön uutta osoitetta. Lomakkeessa on hyvä täyttää omat tiedot kohtaan "Kauppa- tai säätiörekisterille tästä ilmoituksesta lisätietoja antava henkilö tai yritys (asiamies)". Tällöin ilmoittaja saa rekisteröinnistä lähetettävän kaupparekisteriotteen itselleen. Jos kohta jätetään tyhjäksi, rekisteriote lähetetään säätiön osoitteeseen.

Lomakkeen allekirjoittaa eronnut henkilö itse tai hänen valtakirjalla valtuuttamansa henkilö. Jos samalla lomakkeella ilmoitetaan useamman henkilön erosta tai tehtävän päättymisestä, on jokaisen eronneen henkilön itsensä tai hänen valtuuttamansa henkilön allekirjoitettava lomake.

Liitteet

Ilmoitukseen ei pääsääntöisesti tarvita mitään liitteitä. Jos lomake on allekirjoitettu valtakirjan nojalla, liitä valtakirja ilmoitukseen. Kun valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, liitä mukaan yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna kopiona tai avoin valtakirja alkuperäisenä.

Huomio! Älä liitä ilmoitukseen asiakirjoja (esimerkiksi pöytäkirjoja tai sopimuksia), joissa on henkilötunnuksia tai henkilöiden osoitteita.

Käsittelymaksu

Ilmoitus on maksuton.

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 06.07.2023