Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Tavaramerkkihakemuksen käsittely PRH:ssa

PRH tutkii tavaramerkkihakemuksesta ensin muodolliset seikat, kuten luokituksen ja hakijan tiedot. Tämän jälkeen hakemus siirtyy varsinaiseen käsittelyyn, jossa tutkitaan merkin rekisteröintikelpoisuus.

Haettu tavaramerkki saa kuitenkin jo hakemispäivästä lähtien suojaa myöhemmin tulleita tavaramerkkihakemuksia vastaan.

Lue lisää hakemispäivän saamisesta.

Käsittelyprosessin vaiheet

Käsittelyprosessin vaiheet näet alla olevasta kuvasta. Vaiheet on selitetty tarkemmin alempana tekstissä.

Kuva: Käsittelyprosessin vaiheet.

Hakemuksen muodollisten seikkojen tutkiminen

PRH tutkii ensimmäiseksi hakemuksesta vireilletulon edellytykset sekä tavara- ja palveluluettelon.

Tutkimuksessa käydään läpi muun muassa:

  • Onko hakijasta ja asiamiehestä ilmoitettu tarpeelliset tunnistetiedot,
  • ovatko tavarat ja palvelut ilmoitettu selvästi, täsmällisesti ja oikein luokiteltuna
  • onko hakemusmaksu suoritettu ja onko maksu oikeansuuruinen
  • onko merkki esitetty selkeästi ja täsmällisesti.

Jos tiedoissa on puutteita tai epäjohdonmukaisuuksia, PRH on yhteydessä hakijaan ja pyytää täydentämään hakemusta tai korjaamaan mahdolliset muodolliset puutteet.

Haetun merkin tutkiminen

Muodollisten seikkojen tutkimuksen jälkeen hakemus on valmis varsinaiseen merkin tutkimukseen.

PRH vertaa merkkiä kaikkiin Suomen alueella suojaa saaviin tavaramerkkeihin eli tutkii samankaltaisten merkkien varalta kansalliset tavaramerkit, Suomeen ja Euroopan unioniin kohdistetut kansainväliset tavaramerkkirekisteröinnit sekä Euroopan unionin tavaramerkit. Merkkiä verrataan vain niihin merkkeihin, joiden tavarat ja palvelut ovat vähintään samankaltaisia. Tutkimuksessa apuna käytetään tavaramerkkien tutkimusta varten suunniteltua hakukonetta.

Samalla PRH tutkii merkin erottamiskyvyn. Merkkiä ja sen osia etsitään internet-hakukoneilla, etsitään sanakirjoista ja arvioidaan kokonaisuutena, jotta saadaan käsitys siitä, onko merkki erottamiskykyinen haetuille tavaroille ja palveluille. Lue lisää erottamiskyvystä.

Yllämainittujen lisäksi tavaramerkki tutkitaan myös muiden mahdollisten rekisteröinnin esteiden varalta. Tällaisia voivat olla esim. toiminimet, hyvän tavan vastaisuus, merkin harhaanjohtavuus tavaroiden ja palveluiden suhteen tai kansallistunnuksen esiintyminen haetussa merkissä.

Varsinaisen käsittelyn jälkeen merkki rekisteröidään ja kuulutetaan tavaramerkkilehdessä, jos esteitä rekisteröinnille ei ole.

Rekisteröinti ja julkaiseminen

Jos hakemukselle ei ole rekisteröintiesteitä tai nämä esteet on voitettu, tavaramerkki hyväksytään eli rekisteröidään ja julkaistaan Tavaramerkkilehdessä. PRH lähettää tavaramerkin haltijalle rekisteröintitodistuksen.

Rekisteröinnin julkaisupäivästä alkaa kahden kuukauden pituinen väiteaika, jonka aikana kuka tahansa voi tehdä väitteen rekisteröityä merkkiä vastaan. Väiteperuste voi olla esimerkiksi se, että tavaramerkki on sekaannusvaarassa väitteentekijän vakiintuneeseen merkkiin, josta PRH ei ole voinut olla tietoinen. Lue lisää väitteistä.

Välipäätös

Jos rekisteröinnille on havaittu este tai hakemuksessa on puute, PRH tekee asiassa välipäätöksen, jossa ilmoitetaan rekisteröinnin esteet.

Tavaramerkkiasiassa voidaan tehdä lopullinen päätös vasta välipäätöksen jälkeen, jolloin merkki rekisteröidään taikka hylätään kokonaan tai osittain.

Jos välipäätökseen ei vastata, PRH jättää asian sillensä eli lopettaa sen käsittelyn. Sillensä jättäminen voi koskea hakemuksta kokonaisuudessaan tai vain osittain.

Lue lisää välipäätöksistä.

Lue lisää rekisteröinnin edellytyksistä.

Hakemuksen hylkääminen

Jos kaikista rekisteröinnin esteistä ei ole päästy eroon, merkki hylätään siltä osin, kuin este on olemassa. Hylkäyspäätöksestä voi valittaa markkinaoikeuteen ja sieltä edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Kun mahdolliset valitustiet on käyty loppuun ja hylkäyspäätöksestä tulee lainvoimainen, merkki rekisteröidään siltä osin, kun estettä ei ole ollut.

Osittain vai kokonaan?

Välipäätös, sillensäjättöpäätös ja hylkäyspäätös voivat koskea kaikkia merkin tavaroita ja palveluita tai vain osaa niistä.

Rekisteröinnin esteen koskiessa kaikkia tavaroita tai palveluita merkkiä ei rekisteröidä ollenkaan.

Jos rekisteröinnin este koskee vain osaa tavaroista ja palveluista, merkki rekisteröidään rekisteröintiprosessin lopussa niiden tavaroiden ja palveluiden osalta, joita este ei koske.

Hakemuksen peruuttaminen

Hakija voi peruuttaa vireillä olevan hakemuksen. Peruuttaminen kannattaa tehdä käyttämällä sähköistä jatkoasiointipalvelua.Avautuu uuteen välilehteen Peruuttaminen on maksuton.

Hakemuksen käsittelyn kiirehtiminen

Hakemuksen käsittelyn kiirehtiminen on mahdollista vain erittäin painavista syistä. Tällainen syy voi olla esimerkiksi vireillä oleva oikeudenkäynti haetusta merkistä.

On hyvä muistaa, että tavaramerkkihakemus saa ehdollista suojaa jo hakemispäivästä. Tämä tarkoittaa sitä, että jos laitat tavaramerkkihakemuksesi tänään vireille, hakemuksesi saa etusijan sellaiseen hakemukseen nähden, joka jätetään huomenna.

Jos tuotteen lanseerauksella on kiire, tavaramerkin maksullisella ennakkotutkimuksella voi nopeasti selvittää, näyttäisikö merkki olevan rekisteröitävissä kyseisille tavaroille ja palveluille. Ennakkotutkimuksen tulokset saat nopeimmillaan muutamassa arkipäivässä. Lue lisää ennakkotutkimuksesta.

Rekisteröinnin voimassaolo

Hakemus, joka on tullut vireille ennen 1.5.2019

Rekisteröinti on voimassa 10 vuotta rekisteröintipäivästä lukien. Rekisteröinnin voi uudistaa aina 10 vuoden välein.

Hakemus, joka on tullut vireille 1.5.2019 tai sen jälkeen

Rekisteröinti on voimassa 10 vuotta hakemispäivästä lukien. Rekisteröinnin voi uudistaa aina 10 vuoden välein.

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 16.08.2022