Rekisteritietojen muuttaminen

On erittäin tärkeää ilmoittaa haltijan nimessä, yhtiömuodossa, osoitteessa tai vastaavissa tiedoissa tapahtuneet muutokset välittömästi PRH:lle.

Rekisteritietojen pitäminen ajan tasalla on tavaramerkin haltijan oman edun mukaista muun muassa siksi, että PRH ilmoittaa rekisteröinnin erääntymisestä rekisteriin merkitylle haltijalle vähintään 6 kuukautta ennen eräpäivää.

Voit tarkistaa tämänhetkiset tiedot tavaramerkkitietokannasta.

Siirry tavaramerkkitietopalveluumme.

Miten haet muutosta?

Ilmoita muutoksista PRH:lle käyttämällä rekisteröityä tavaramerkkiä koskevaa sähköistä palvelua. Palvelun käyttö edellyttää Suomi.fi-tunnistautumista. Siirry palveluun ilmoittamaan muutoksista.

HUOM! Ilmoita osoitteenmuutos (katu- tai postiosoite) virastolle sähköpostitse osoitteeseen tmposti@prh.fi. Jos myös kotipaikka muuttuu, tee hakemus sähköisessä palvelussa.

Maksut

Rekisteritietojen muutoksista peritään useimmiten maksu. Jos maksat muutoshakemuksen ulkomailta, sinun täytyy myös huolehtia kaikista pankin mahdollisesti perimistä käsittelymaksuista. Katso maksut Hinnastot ja maksuohjeet -sivulta.

Rekisteröinnin kieli

Rekisteröinnin kielen voi vaihtaa ruotsista suomeksi tai päinvastoin.

Tee muutoshakemus käyttämällä rekisteröityä tavaramerkkiä koskevaa sähköistä palvelua.
Muutoksesta peritään maksu. Katso maksu Hinnastot ja maksuohjeet -sivulta.

Rekisteröinnin kieleksi ei voi vaihtaa englantia.

Rekisteröityä tavaramerkkiä koskevan muutoshakemuksen voi tehdä joko suomeksi tai ruotsiksi.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 17.12.2020