Käsittelytilasto

Ratkaistut hakemukset vuosittain, esim. rekisteröintien, hylättyjen hakemusten ja väitteiden määrät

Kansalliset rekisteröintihakemukset

2013 2014 2015 2016201720182019
Saapuneita hakemuksia
3733 3341 3286 3798335032363179
Ratkaistuja hakemuksia
3654 3198 3855 3502377637023234
Ratkaistuista hakemuksista:
Rekisteröintejä 2843 2434 2977 2643286027882450
Hylättyjä 201 124 170 158245201143
Peruutettuja 66 113 76 40977761
Sillensä jätettyjä 479 527 632 661574636580
Väitteitä 65 61 89 80976542

Madridin pöytäkirjan mukaiset kansainväliset rekisteröinnit

2013 2014 2015 2016201720182019
Suomeen kohdistettuja rekisteröintejä
1670 1231 1273 1015127611501254
Ratkaistuja rekisteröintejä
2027 1468 1439 1488148110571768
Ratkaistuista rekisteröinneistä:
Hyväksyttyjä 1746 1193 1259 1284128611981530
Hylättyjä 29 20 17 17181918
Väitteitä 14 4 11 3111111
Suomi alkuperämaana
Vastaanotettuja 169 134 151 17512514892

Rekisteröityihin tavaramerkkeihin kohdistuvat muutoshakemukset

2013 2014 2015 2016201720182019
Saapuneita 4484 4685 3233 3402304129323938
Ratkaistuja 4157 3821 4266 3377352329583866
Uudistuksia 3795 3273 2972 1810335229593055