Käsittelytilasto

Ratkaistut hakemukset vuosittain, esim. rekisteröintien, hylättyjen hakemusten ja väitteiden määrät

Kansalliset rekisteröintihakemukset

2014 2015 2016201720182019 2020
Saapuneita hakemuksia
3341 3286 37983350323631793620
Ratkaistuja hakemuksia
3198 3855 35023776370232343580
Ratkaistuista hakemuksista:
Rekisteröintejä 2434 2977 26432860278824502913
Hylättyjä 124 170 158245201143143
Peruutettuja 113 76 4097776153
Sillensä jätettyjä 527 632 661574636580471
Väitteitä 61 89 8097654260

Madridin pöytäkirjan mukaiset kansainväliset rekisteröinnit

2014 2015 2016201720182019 2020
Suomeen kohdistettuja rekisteröintejä
1231 1273 10151276115012541091
Ratkaistuja rekisteröintejä
1468 1439 14881481105717681150
Ratkaistuista rekisteröinneistä:
Hyväksyttyjä 1193 1259 1284128611981530983
Hylättyjä 20 17 1718191813
Väitteitä 4 11 31111117
Suomi alkuperämaana
Vastaanotettuja 134 151 1751251489278

Rekisteröityihin tavaramerkkeihin kohdistuvat muutoshakemukset

2014 2015 2016201720182019 2020
Saapuneita 4685 3233 34023041293239384143
Ratkaistuja 3821 4266 3377352329583866 4320
Uudistuksia 3273 2972 1810335229593055 2917