Siirry suoraan sisältöön
Valikko

PRH käsittelee automaattisesti yritysten vastuuhenkilöiden muutoksia

Kuva: Shutterstock

Tämän vuoden alusta lähtien PRH on käsitellyt automaattisesti osan kaupparekisteriin tehtävistä yritysten vastuuhenkilöiden muutosilmoituksista. Automaattinen päätöksenteko nopeuttaa yritysten vastuuhenkilöiden rekisteröimistä kaupparekisteriin.

Automaattisessa päätöksenteossa PRH käsittelee ilmoituksen automaattisella tietojenkäsittelyllä ilman, että asian käsittelijä erikseen tarkistaa ja hyväksyy päätöksen.

Vastuuhenkilöitä koskevan automaattisen päätöksenteon taustalla on kaksi asiaa: lainsäädännön muutokset ja PRH:n tietojärjestelmien kehittäminen.

Päätöstä henkilön valinnasta ei liitetä sähköiseen ilmoitukseen

Ensimmäinen automaattisen käsittelyn mahdollistava tekijä on lainsäädännön muuttuminen.

Uuden kaupparekisterilain voimaantulon jälkeen uudistettiin kaupparekisteriasetusta. Uuden asetuksen mukaan useimpien yritysmuotojen ei enää tarvitse liittää päätöstä henkilön valinnasta, kun ne ilmoittavat henkilömuutoksen sähköisessä asiointipalvelussa (YTJ-palvelu). Muutos tuli voimaan tämän vuoden alussa.

Vaikka päätöstä valinnasta ei enää liitetä, YTJ-palvelussa täytyy kuitenkin antaa tiedot kokouksesta, jossa henkilön valinnasta päätettiin. Lisäksi ilmoituksessa täytyy vahvistaa, että ilmoitettavilta henkilöiltä on saatu suostumus valintaan ja että valintapäätös on tehty lain mukaan. Yrityksellä täytyy myös olla hallussa päätösasiakirja, jonka PRH voi tarvittaessa pyytää ilmoituksen käsittelyä varten.

Muutos ei koske paperilomakkeella tehtävää ilmoitusta, johon täytyy edelleenkin liittää henkilön valintaa koskeva päätös, esimerkiksi yhtiökokouksen tai hallituksen kokouksen pöytäkirja.

On myös hyvä huomata, että muutos koskee vain vastuuhenkilöiden ilmoittamista. Monissa muissa kaupparekisteriin ilmoitettavissa asioissa ilmoittajan täytyy jatkossakin liittää päätös, johon rekisteriin merkittävä asia perustuu.

Kaikkia henkilömuutoksia ei käsitellä automaattisesti

Automaattisen käsittelyn käyttöönotto edellytti myös PRH:n tietojärjestelmien kehittämistä. Muutokset tietojärjestelmiin tehtiin samalla, kun valintaa koskevan päätöksen liittämisestä luovuttiin YTJ-palvelussa.

Automaattinen päätöksenteko valmisteltiin PRH:ssa huolella, jotta varmistamme laadukkaan ja turvallisen ilmoituksen rekisteröinnin kaupparekisterissä.

Emme rekisteröi automaattisesti kaikkia YTJ-palvelussa ilmoitettuja vastuuhenkilöiden muutoksia. Ilmoitus ohjautuu käsittelijälle, jos se sisältää tietoja, jotka eivät täytä automaattisen päätöksenteon edellytyksiä. Nämä edellytykset kerrotaan käyttöönottopäätöksessä, joka on saatavilla prh.fi-verkkosivuilta ja PRH:n toimitalon aulapalvelussa Helsingissä.

Lähetämme yritykselle kaupparekisteriotteen, kun muutosilmoitus on käsitelty. Otteessa kerrotaan, jos rekisteröinti on tehty automaattisesti, ja mistä saa lisätietoja automaattisesta päätöksenteosta.

Mahdollisesta automaattisesta päätöksenteosta kerrotaan myös ilmoittamisen yhteydessä YTJ-palvelussa.

Henkilömuutokset nopeammin rekisteriin

Automaattinen päätöksenteko nopeuttaa henkilömuutosten käsittelyä kaupparekisterissä. Jos ilmoitus täyttää määritellyt edellytykset ja käsitellään automaattisesti, rekisteröimme vastuuhenkilön muutoksen parhaimmillaan ilmoittamista seuraavana päivänä.

YTJ-palvelussa ilmoittaja ei toistaiseksi voi toivoa rekisteröintipäivää. Siksi suosittelemme ilmoittamaan vastuuhenkilön muutokset silloin, kun ne voidaan merkitä heti kaupparekisteriin.

Lue lisää automaattisesta päätöksenteosta vastuuhenkilöiden ilmoittamisessa kaupparekisteriin.

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 06.03.2024