Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Rinnastettavista tehtävistä annettu palautetta tilintarkastajille

Tilintarkastaja voi toimia tilintarkastuksen lisäksi myös tilintarkastukseen rinnastettavissa, tarkastustyyppisissä tehtävissä.

Rinnastettavuus arvioidaan tapauskohtaisesti

Tilintarkastukseen rinnastettava tehtävä on määritelty tilintarkastusvalvonnan ohjeessa. Lakisääteisiin tilintarkastustehtäviin rinnastetaan tarkastustehtävät, jotka perustuvat toisen toiminnan arviointiin suhteessa tiettyihin arviointikriteereihin.

Tarkastusta koskevien menettelytapojen (ISA-standardit, hyvä tilintarkastustapa, julkishallinnon hyvä tilintarkastustapa) hallitsemisen lisäksi edellytetään lakisääteiseen tilintarkastukseen kuuluvien sisällöllisten seikkojen tuntemista (normisto, joka liittyy tarkastustehtävään, esim. kirjanpitolaki, IFRS-standardit, osakeyhtiölaki).

Tilintarkastusvalvonta käyttää tapauskohtaista harkintaa tehtävän rinnastettavuuden arvioinnissa.
Myös rinnastettavissa tehtävissä toimivilla tilintarkastajilla on oltava ohjeen mukainen määrä koulutusta. Vaadittu koulutuksen määrä on yhteensä 120 tuntia kolmen vuoden aikana. Tästä puolet eli 60 tuntia on oltava todennettavaa koulutusta. Loput koulutuksesta voi olla ei-todennettavaa. Itseopiskeluun käytetty aika kannattaa raportoida ei-todennettavana koulutuksena.

Valvontatiedot vuodelta 2021 käsitelty

Yhteensä 95 tilintarkastajaa raportoi toimineensa tilintarkastukseen rinnastettavissa tehtävissä 30.6.2021 päättyneellä raportointikaudella. Edellisenä vuonna rinnastettavia tehtäviä oli raportoinut 132 tilintarkastajaa.

Ohjeistimme tilintarkastajia viime vuoden palautteissamme, että tiettyjä tehtäviä ei pidä jatkossa raportoida rinnastettavina tehtävinä. Tämä on ilmeisesti vaikuttanut rinnastettavia tehtäviä raportoineiden lukumäärään.

Rinnastettavia tehtäviä raportoineille tilintarkastajille annetut palautteet jakautuivat seuraavalla tavalla:

  • 53 %:lla (50 tilintarkastajalla) tehtävä oli rinnastettava ja koulutusvaatimukset täyttyivät
  • 8 %:lla (8 tilintarkastajalla) tehtävä oli rinnastettava, mutta raportoitu koulutuksen määrä oli puutteellinen.

Joidenkin rinnastettavia tehtäviä raportoineiden tilintarkastajien (24 %, 23 tilintarkastajaa), työtehtävä ei ollut tilintarkastukseen rinnastettava tehtävä. Heistä

  • 74 % (17 tilintarkastajaa) teki lisäksi tilintarkastusta, tilintarkastustoimeksiantoja oli riittävästi ja koulutusvaatimukset täyttyivät
  • 17%:lla (4 tilintarkastajalla) työtehtävissä oli puutteita eli tilintarkastajalla ei ollut myöskään riittävästi tilintarkastustoimeksiantoja
  • 9 %:lla (2 tilintarkastajalla) raportoitu koulutuksen määrä oli puutteellinen.

Esimerkiksi kirjanpitotehtävät ja talouspäällikön tehtävät eivät ole tilintarkastukseen rinnastettavia tehtäviä. Myöskään taloudellinen due diligence ei ole tilintarkastukseen rinnastettava tehtävä.

Tilintarkastajan ei jatkossa pidä raportoida kyseistä tehtävää rinnastettavana tehtävänä, jos hänen raportoimansa tehtävä ei täytä rinnastettavalle tehtävälle asettuja kriteereitä.

Tilintarkastajien pitää korjata puutteet annettuun määräaikaan mennessä, jos työtehtävissä tai koulutuksessa havaittiin puutteita. Työtehtäviin liittyen määräaika on 30.6.2023 tai 30.6.2024 riippuen siitä, onko työtehtävien puutteellisuudesta annettu palautetta jo viime vuonna vai oliko tämä vuosi ensimmäinen. Koulutuksen puutteiden korjaamisen määräaika on 30.6.2022.

Käytännössä puutteet korjataan siten, että vaatimusten pitää täyttyä määräaikaan päättyvällä valvontatietojen kolmen vuoden seurantajaksolla.

Arvioimme uudelleen tilintarkastukseen rinnastettaville tehtäville asetettuja kriteerejä vuoden 2022 aikana.

Lue tarkemmat ohjeet tilintarkastajan hyväksymisedellytysten säilyttämisestä sekä rinnastettavien tehtävien määrittelystä prh.fi-sivulla.

Lisätietoja antaa suunnittelija Tuuli Calonius-Pitkänen, 029 509 5578, tuuli.calonius-pitkanen@prh.fi.
Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 20.06.2022