Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Tekijänoikeuden yhteishallinnointiorganisaatioiden valvonnan asiakirjajulkisuuskuvaus

Tekijänoikeuden yhteishallinnointiorganisaatioita koskevan materiaalin tallentaminen asian- ja asiakirjahallintajärjestelmään perustuu lakiin tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista ja direktiiviin 2014/26/EU. PRH) valvoo tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista annetun lain noudattamista.

Mitä tietoja järjestelmässä on?

Asian- ja asiakirjahallintajärjestelmän tietoryhmät

  • Tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista annetussa laissa luetellut tiedot, jotka yhteishallinnointiorganisaation on toimitettava PRH:lle:
    • yhteishallinnointiorganisaation ilmoitus tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista ja ilmoitukseen sisältyvät tiedot
    • yhteishallinnointiorganisaation verkkosivuillaan julkaisemat tiedot
    • yhteishallinnointiorganisaation vuotuinen avoimuusraportti.
  • Valvontatehtävissä saadut ja laaditut asiakirjat.
  • Tekijänoikeuden yhteishallinnoinnin kehittämisen neuvottelukunnan toimintaan liittyvät asiakirjat.
  • Muut asiakirjat liittyen yhteistyövelvoitteisiin, tiedonantovelvollisuuksiin, tekijänoikeuden yhteishallinnoinnin kehityksen seurantaan sekä neuvontavelvollisuuteen.

Lue lisää henkilötiedoista tekijänoikeuden yhteishallinnointiorganisaatioiden valvonnan tietosuojaselosteesta.

Miten esität tietopyynnön?

Tietojen luovuttamiseen sovelletaan viranomaisen toiminnan julkisuudesta annettua lakia.

Voit esittää tietopyynnön sähköpostitse osoitteella kirjaamo(at)prh.fi.

Salassa pidettäviä tietoja annetaan nähtäväksi ja luovutetaan vain asianomaisen suostumuksella, asianosaiselle tai lakiin perustuvan oikeuden nojalla.

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 17.12.2020