Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Kuinka haet osallistumislupaa ja ilmoittaudut HT-tutkintoon?

Haku- ja ilmoittautumisaia vuoden 2024 HT-tutkintoon on 15.2. - 15.3.2024.

Tutkintoon haetaan osallistumislupa PRH:lta.

Osallistumislupa on voimassa viisi seuraavaa kalenterivuotta. Tutkintoon pitää kuitenkin ilmoittautua erikseen joka vuosi.

Jos olet suorittanut jommankumman osan HT-tutkinnosta, suoritettu osa on voimassa viisi seuraavaa kalenterivuotta.

Näin haet osallistumisluvan tutkintoon

Jos sinulla ei ole voimassa olevaa osallistumislupaa HT-tutkintoon, täytä verkkomuotoinen osallistumislupahakemus ja lähetä se meille liitteineen. Samalla lomakkeella voit samanaikaisesti ilmoittautua tutkintoon. Lähetä meille hakemuksen liitteinä:

  • työtodistukset
  • todistus korkeakoulututkinnon suorittamisesta
  • korkeakoulun antama vastaavuustodistus opintojen vastaavuudesta.

Osallistumislupahakemus.Avautuu uuteen välilehteen

Lähetä myöhemmin lähetettävät täydennykset hakemukseesi suojattuna sähköpostina. Lue lisää suojatun sähköpostin lähettämisestä.

Näin ilmoittaudut tutkintoon

Kun sinulla on voimassa oleva osallistumislupa HT-tutkintoon, riittää, että ilmoittaudut tutkintoon verkkolomakkeella.

Huomio! Osallistumislupa on tutkintokohtainen. Jos sinulla esimerkiksi on osallistumislupa HT-tutkintoon, mutta haluat lisäksi osallistua KHT-tutkintoon, sinun täytyy hakea osallistumislupaa KHT-tutkintoon. Tällöin riittää, että täytät osallistumislupahakemuksen ja täytät siinä molempia tutkintoja koskevat kohdat.

Ilmoittautuminen tutkintoon.Avautuu uuteen välilehteen

Lisäajan myöntäminen tilintarkastajatutkintoon

Tilintarkastajatutkintoon on mahdollista erityisestä syystä saada lisäaikaa. Lisäajan tarkoitus on turvata tarkoituksenmukainen vastausaika niille kokelaille, joille kokeen suorittaminen on hakemuksesta ilmenevän koesuoritusta heikentävän syyn takia merkittävästi tavanomaista hitaampaa, esim. lukihäiriön vuoksi.

Lisäajan myöntäminen lukihäiriön vuoksi

Todenna lukihäiriö PRH:n tilintarkastusvalvonnalle erikoislääkärin tai erityisopettajan antamalla lausunnolla. Lukilausunnon pitää sisältää kuvaus mahdollisista virhetyypeistä sekä mahdollisuuksien mukaan havaintoja siitä, miten kokelaan selviäminen tutkintotilanteessa poikkeaa muiden suoriutumisesta. Lausunnon täytyy olla alle 10 vuotta vanha. Toimita lausunto lukihäiriöstä PRH:n tilintarkastusvalvonnalle ilmoittautumisen yhteydessä.

Lisäajan myöntäminen terveydellisestä syystä

Sinun on mahdollista saada lisäaikaa terveydellisestä syystä, jos terveydellinen syy suoraan vaikuttaa kokeen suorittamiseen. Todenna terveydellinen syy lääkärin lausunnolla sairaudesta tai vammasta sekä muilla tilanteen selvittämiseen tarvittavilla liitteillä. Lääkärinlausunnosta pitää ilmetä koesuoritusta heikentävä syy esimerkiksi diagnoosin muodossa, syyn vaikutukset kokeiden suorittamiseen ja lääkärin erikoisala. Terveydellisen syyn vuoksi myönnettävä lisäaika harkitaan tapauskohtaisesti.

Tutustu osallistumismaksuihin

Tutkintoihin osallistuminen on maksullista.

PRH laskuttaa tutkinnon osallistumismaksun ennen tutkintoajankohtaa.

Osallistumismaksu palautetaan laskun maksajalle kokonaisuudessaan, jos vuoden 2024 tutkintoon osallistuminen perutaan HT-tutkinnon osalta viimeistään perjantaina 9.8.2024 klo 24.00 ja KHT- ja JHT-tutkintojen osalta viimeistään perjantaina 23.8.2024 klo 24.00. Jos osallistuminen perutaan näiden ajankohtien jälkeen, mutta ennen kyseisen tutkinnon aloitusta klo 9, palautetaan puolet osallistumismaksusta.

Jos tutkintoon ilmoittautunut ei voi sairauden takia osallistua tutkintoon, palautetaan osallistumismaksu lääkärintodistuksen perusteella kokonaisuudessaan.

Siirry tilintarkastusvalvonnan hinnastoon.

Tietosuojaselosteet

Lue tietosuojaselosteista henkilötietojen käsittelystä seuraavissa rekistereissä:

  • rekisteri osallistumislupaa hakeneista
  • rekisteri tutkintokokeeseen ilmoittautuneista.

Siirry tietosuojaselosteisiin. Avautuu uuteen välilehteen

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 28.02.2024