Vaihtoehtoinen tutkintopolku KHT-tutkintoon

Jos sinulla ei ole ylempää korkeakoulututkintoa, sinulle voidaan tietyin edellytyksin myöntää osallistumislupa KHT-tutkintoon.

Mitä käytännön kokemusta vaaditaan?

Vaihtoehto 1:

Olet toiminut päätoimisesti 6 vuotta ammattimaisissa tehtävissä. Ennen KHT-tilintarkastajaksi hyväksymistä sinun on kuitenkin täytynyt toimia päätoimisesti kyseisissä tehtävissä vähintään 7 vuotta.

Ammattimaisiksi tehtäviksi luetaan

  • toimitusjohtajan
  • toimitusjohtajan sijaisen
  • talousjohtajan
  • sisäisen tarkastajan tehtävät
  • tai muut vastaavat tehtävät yksityisellä tai julkisella sektorilla.

Vaihtoehto 2

Olet toiminut 4 vuotta ammattimaisesti HT-tilintarkastajana. Ennen KHT-tilintarkastajaksi hyväksymistä sinun on kuitenkin täytynyt toimia ammattimaisesti HT-tilintarkastajana vähintään 5 vuotta.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 10.02.2022