Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Selonottovelvollisuus ja jatkuva seuranta

Tilintarkastajan täytyy perehtyä asiakkaan toimintaan niin, että poikkeaviin liiketoimiin on mahdollista kiinnittää huomiota.

Selonottovelvollisuuden takia tilintarkastajan täytyy hankkia tietoja asiakkaansa ja tämän tosiasiallisen edunsaajan toiminnasta, liiketoiminnan laadusta ja laajuudesta sekä perusteista tilintarkastuspalvelun käyttämiselle.

Tarvittavien tietojen määrä ja lähteet riippuvat siitä, mitä tilintarkastaja pitää riskiarvionsa perusteella tarpeellisena.

Tilintarkastajan on seurattava asiakkaansa toimintaa sen varmistamiseksi, että asiakkaan toiminta vastaa tilintarkastajan asiakkaastaan hankkimaa kokemusta ja tietoa. Seurannan täytyy olla riittävää asiakkaan toiminnan laatuun ja laajuuteen, asiakassuhteen pysyvyyteen ja kestoon sekä riskeihin nähden.

Käytännössä tarkoituksena on, että tilintarkastaja havaitsee tavanomaisesta poikkeavan toiminnan. Vakiintuneemmissa asiakassuhteissa voidaan tavanomaisesta poikkeavaa käytöstä havaita asiakkaan aiempaan toimintaan nähden ja lyhytaikaisemmissa asiakassuhteissa tavanomaisesta poikkeavat liiketoimet usein liittyvät toimialalla epätavanomaisiin liiketoimiin.

Tilintarkastajan täytyy kiinnittää erityistä huomiota liiketoimiin, jotka poikkeavat tavanomaisesta toimien rakenteen tai koon tai asiakkaan koon tai toimipaikan perusteella. Samoin täytyy huomioida tilanteet, joissa liiketoimilla ei ole ilmeistä taloudellista tarkoitusta tai ne eivät vastaa tilintarkastajan hankkimia kokemuksia ja tietoja asiakkaasta.

Asiakkaan luotettava tunnistaminen voi edellyttää useampien edellä mainittujen menetelmien yhdistämistä tai lisätietojen hankkimista muista lähteistä. Lisäksi tilintarkastajan täytyy varmistaa, että hänellä on käytettävissään asiakkaan tuntemisessa hankittavat tarpeelliset tiedot. Näitä ovat esimerkiksi tiedot asiakkaan toiminnasta, liiketoiminnan laadusta ja laajuudesta sekä perusteet palvelun käytölle tai tuotteen käyttämiselle. Rahanpesulain asettamat asiakkaan tuntemisen velvoitteet tulevat tyypillisessä tapauksessa varsin hyvin täytetyksi jo hyvän tilintarkastustavan noudattamisella.

Selonottovelvollisuudesta ja jatkuvasta seurannasta säädetään rahanpesulain 3 luvun 4 §:ssä.

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 09.06.2023