Ohje - rahanpesulain velvoitteet tilintarkastajille

Rahanpesulain mukaan tilintarkastajan täytyy tuntea asiakkaansa ja seurata tämän toimintaa. Poikkeavasta toiminnasta täytyy ottaa selvää ja tarvittaessa ilmoittaa siitä viranomaisille. Tilintarkastajan täytyy myös säilyttää asiakkaan tuntemistiedot.

Tilintarkastusyhteisön täytyy lisäksi laatia toimintaohjeet ja huolehtia henkilöstön koulutuksesta.

Tässä ohjeessa kerrotaan tarkemmin tilintarkastajien velvoitteista.

Ohje on laadittu tukemaan tilintarkastajien työtä heidän noudattaessaan rahanpesulain velvoitteita (rahanpesun ja terrorismin estämisestä annettu laki, 444/2017).

Rahanpesulakia sovelletaan tilintarkastajaan, kun hän suorittaa lakisääteistä tilintarkastusta.

Tässä ohjeessa tilintarkastajalla tarkoitetaan sekä yksin toimivia tilintarkastajia että tilintarkastusyhteisöjä. Joissakin kohdissa rahanpesulain velvoitteet eivät sellaisenaan sovellu yksin toimiviin tilintarkastajiin. Tällöin ohjeessa käytetään termiä ’tilintarkastusyhteisö’

Näillä sivuilla kerrotaan tarkemmin seuraavista:

Ohje PDF-tiedostona

Tämä ohje on lähetetty kaikille tilintarkastajille PDF-tiedostona.

Avaa: Rahanpesulain velvoitteet tilintarkastajille (PDF). (pdf, 0,29 Mt)

Lisätiedot

Myös Suomen Tilintarkastajat ry on laatinut suosituksia tilintarkastajille rahanpesulaista. Siirry tilintarkastajat.fi-sivulle lukemaan Suomen Tilintarkastajat ry:n suosituksia 6/2020.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 15.11.2021