Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Ohje - rahanpesulain velvoitteet tilintarkastajille

Rahanpesulain mukaan tilintarkastajan täytyy tuntea asiakkaansa ja seurata tämän toimintaa. Poikkeavasta toiminnasta täytyy ottaa selvää ja tarvittaessa ilmoittaa siitä viranomaisille. Tilintarkastajan täytyy myös säilyttää asiakkaan tuntemistiedot.

Tilintarkastusyhteisön täytyy lisäksi laatia toimintaohjeet ja huolehtia henkilöstön koulutuksesta.

Tässä ohjeessa kerrotaan tarkemmin tilintarkastajien velvoitteista.

Ohje on päivitetty 2.6.2023.

Ohje on laadittu tukemaan tilintarkastajien työtä heidän noudattaessaan rahanpesulain velvoitteita (rahanpesun ja terrorismin estämisestä annettu laki, 444/2017).

Rahanpesulakia sovelletaan tilintarkastuslaissa (1141/2015) tarkoitettuun tilintarkastajaan, kun hän suorittaa mainitun lain 1 luvun 1 §:n 1 momentissa taikka julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta annetun lain (1142/2015) 1 §:n 1 ja 3 momentissa tarkoitettuja tehtäviä taikka muuten toimii tilintarkastuslain 1 luvun 1 §:n 4 momentissa tarkoitetussa ominaisuudessa.

Tässä ohjeessa tilintarkastajalla tarkoitetaan sekä yksin toimivia tilintarkastajia että tilintarkastusyhteisöjä. Joissakin kohdissa rahanpesulain velvoitteet eivät sellaisenaan sovellu yksin toimiviin tilintarkastajiin. Tällöin ohjeessa käytetään termiä "tilintarkastusyhteisö".

Näillä sivuilla kerrotaan tarkemmin seuraavista:

Ohje PDF-tiedostona

Avaa: Rahanpesulain velvoitteet tilintarkastajille. (pdf, 227.2 kt)

Lisätiedot

Myös Suomen Tilintarkastajat ry on laatinut suosituksia tilintarkastajille rahanpesulaista. Siirry tilintarkastajat.fi-sivulle lukemaan Suomen Tilintarkastajat ry:n suosituksia 6/2020. Avautuu uuteen välilehteen

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 11.10.2023