Laaduntarkastusten painopistealueet

Laaduntarkastuksen painopistealueet 2019

PRH:n painopistealueet vuoden 2019 laaduntarkastuksissa ovat

  • liikevaihdon tai vastaavien tuottojen tarkastus
  • vaihto-omaisuuden tarkastus
  • riskien arviointi ja suunnitellut toimenpiteet riskeihin vastaamiseksi.

Jos toimeksiannossa ei ole lainkaan vaihto-omaisuutta tai se ei ole merkittävä, PRH valitsee painopistealueeksi jonkin toisen tase-erän kyseisen toimeksiannon osalta.

Painopistealueiden lisäksi kiinnitämme erityistä huomiota tilintarkastuksessa käytettyyn olennaisuuteen.

Pyydämme tietoja painopistealueista ja olennaisuuden määrittämisestä kahdella lomakkeella:

tai

Alustavat painopistealueet 2020–2021

Vuosina 2020–2021 uusina painopistealueina ovat satunnaisessa järjestyksessä

  • lähipiiriin liittyvien tietojen tarkastus
  • tilintarkastusevidenssin hankkiminen
  • muistiotositteiden tarkastus.

Vuosina 2020–2021 PRH voi edelleen painottaa edellisten vuosien painopistealueita, jos havaintojen mukaan siihen on tarvetta.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 25.06.2019