Tilintarkastajien laaduntarkastus

Tilintarkastajien laaduntarkastuksissa arvioidaan yksittäisten toimeksiantojen tilintarkastustyön laatua. PRH määrää HT-, KHT-, JHT- ja JHTT-tilintarkastajat laaduntarkastukseen vähintään kolmen tai kuuden vuoden välein.

PRH pyytää tilintarkastajilta laaduntarkastettavaksi yhden tai useamman toimeksiannon sekä toimeksiantoa koskevia ennakkotietoja. Laaduntarkastus toteutetaan PRH:n tilintarkastusvalvonnan tarkastusohjelmien mukaan.

Laaduntarkastuksen lopputuloksena PRH antaa päätöksen laaduntarkastuksen tuloksesta ja niistä toimenpiteistä, joihin laaduntarkastus antaa aihetta.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 28.07.2020