Tilintarkastajien laaduntarkastus

Tilintarkastajien laaduntarkastuksissa arvioidaan yksittäisten toimeksiantojen tilintarkastustyön laatua. Tilintarkastajat määrätään laaduntarkastukseen vähintään kolmen tai kuuden vuoden välein. PRH pyytää tilintarkastajilta laaduntarkastettavaksi yhden tai useamman toimeksiannon sekä toimeksiantoa koskevia ennakkotietoja. Laaduntarkastus toteutetaan PRH:n tilintarkastusvalvonnan tarkastusohjelmien mukaan. Laaduntarkastuksen lopputuloksena tilintarkastusvalvonta antaa päätöksen laaduntarkastuksen tuloksesta ja niistä toimenpiteistä, joihin laaduntarkastus antaa aihetta.

Vasemmalta valikosta löydät lisätietoja laaduntarkastusten määräämisestä, tarkastusten käytännön toteutuksesta sekä niiden tuloksista.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 26.05.2017