Tilintarkastusyhteisöjen laaduntarkastus käytännössä

Yleisen edun kannalta merkittäviä yhteisöjä tarkastavien tilintarkastusyhteisöjen laaduntarkastus

PRH määrää yleisen edun kannalta merkittäviä yhteisöjä tarkastavat tilintarkastusyhteisöt laaduntarkastukseen vähintään joka kolmas vuosi. Yleisen edun kannalta merkittävillä yhteisöillä tarkoitetaan esimerkiksi listayhtiöitä, pankkeja ja vakuutusyhtiöitä.

Tilintarkastusyhteisön laaduntarkastuksen kohde on yhteisön sisäinen laadunvalvontajärjestelmä ja sen toimivuus sekä EU:n tilintarkastusasetuksen 537/2014 vaatiman avoimuusraportin sisällön arviointi.

Laaduntarkastuksen kulku

Kuva 1. Tilintarkastusyhteisön laadunvalvontajärjestelmän tarkastus


Yhteisön laadunvalvontajärjestelmän tarkastus etenee kulkukaavion mukaan:

  • PRH:n päätös – yhteisön laaduntarkastus käynnistyy PRH:n antamalla päätöksellä.
  • Aineistot PRH:lle – yhteisö toimittaa pyydetyt laadunvalvontajärjestelmään liittyvät dokumentit ja materiaalit PRH:lle ja laadunvarmistuksen asiantuntijat tutustuvat aineistoon.
  • Tarkastuskäynti – yhteisön tarkastuskäynnin yhteydessä laadunvarmistuksen asiantuntijat käyvät läpi materiaalia, haastattelevat yhteisön edustajia ja suorittavat laadunvalvontajärjestelmälle erilaisia testauksia.
  • Havaintomuistio – osana kuulemismenettelyä PRH antaa yhteisölle kommentoitavaksi muistion tarkastuksen aikana tehdyistä havainnoista.
  • Yhteisön kommentit – PRH käy läpi yhteisön antamat kommentit ja arvioi niiden vaikutuksen laaduntarkastuksen havaintoihin ja päätelmiin.
  • Päätös ja raportti – PRH antaa yhteisölle päätöksen ja raportin.


Laaduntarkastuksessa PRH pyytää tilintarkastusyhteisöltä sähköisessä muodossa aineistoa, joka sisältää tietoa muun muassa tilintarkastusyhteisön laadunvalvontajärjestelmän toimintaperiaatteista ja menettelytavoista sekä toteutetusta seurannasta. PRH testaa laadunvalvontajärjestelmän eri osa-alueita tilintarkastusyhteisön toimitiloissa sekä sähköistä aineistoa hyödyntäen.

Yhteisöjen laaduntarkastuksissa käytämme evidenssinä yhteisössä toimivien tilintarkastajien laaduntarkastusten havaintoja ja tuloksia. Tilintarkastustoimeksiantojen läpikäynnissä tehtyjä havaintoja käytämme evidenssinä siitä,

  • miten yhteisön tilintarkastajat noudattavat toimeksiantojen suorittamisessa yhteisön toimintaperiaatteita ja menettelytapoja sekä
  • miten yhteisön kehitystoimet näkyvät tilintarkastusten käytännön toteutuksissa.

Laadunvalvontajärjestelmästä tehdyistä havainnoista saa laaduntarkastuksen kohteena ollut tilintarkastusyhteisö PRH:lta (meiltä) muistion, jossa esitettyjä havaintoja on yhteisöllä mahdollisuus kommentoida. Muistion ja yhteisön siihen antamien kommenttien perusteella PRH tekee lopuksi laaduntarkastuksesta päätöksen, jonka liitteenä on laaduntarkastusraportti.

Muita yhteisöjä tarkastavien tilintarkastusyhteisöjen laaduntarkastus

PRH valvoo muita yhteisöjä tarkastavia tilintarkastusyhteisöjä ottaen huomioon niiden toiminnan laajuuden ja monimutkaisuuden. Teemme näitä laaduntarkastuksia riskiperusteisesti muussa valvonnassa esiin tulleiden tietojen perusteella.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 27.01.2022