Tilintarkastusyhteisöjen laaduntarkastus käytännössä

Yleisen edun kannalta merkittäviä yhteisöjä tarkastavien tilintarkastusyhteisöjen laaduntarkastus

Tilintarkastusyhteisön laaduntarkastuksen kohde on sen sisäisen laadunvalvontajärjestelmän arviointi ja testaus sekä avoimuusraportin sisällön arviointi.

PRH pyytää tilintarkastusyhteisöltä materiaalia, joka sisältää tietoa muun muassa tilintarkastusyhteisön laadunvalvontajärjestelmän toimintaperiaatteista ja menettelytavoista sekä toteutetusta seurannasta. Laadunvalvontajärjestelmää koskeva materiaali tulee toimittaa PRH:lle sähköisessä muodossa. Tarvittaessa PRH voi pyytää lisää materiaalia laadunvalvontajärjestelmän eri osa-alueiden testaamiseksi. Laaduntarkastusta voidaan suorittaa sekä PRH:n toimistolla että tilintarkastusyhteisössä. Laaduntarkastuksessa tuodaan esille havaintoja, joihin liittyen yhteisön tulee tehdä toimenpiteitä tilintarkastustyön korkean laadun varmistamiseksi.

Muita yhteisöjä tarkastavien tilintarkastusyhteisöjen laaduntarkastus

Muita tilintarkastusyhteisöjä valvotaan ottaen huomioon niiden toiminnan laajuus ja monimutkaisuus.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 26.05.2017