Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Tilintarkastajien hyväksyminen

PRH:n tilintarkastusvalvonta järjesti vuonna 2019 neljännen kerran 1.1.2016 voimaan tulleen tilintarkastuslain mukaiset tilintarkastajatutkinnot. Lisäksi tilintarkastusvalvonta järjesti siirtymäkauden ajan (2016–2020) järjestettävät aiemmin voimassa olleen tilintarkastuslain mukaiset keskeneräiset tutkinnot.

PRH:n asettama tutkintojaosto jatkoi toimintaansa. Jaoston puheenjohtajana toimi 1.1.2018 alkaen HT, KHT Pasi Pekkarinen. HT, JHT Minna Ainasvuori nimitettiin jäseneksi kolmevuotiskaudelle. Jäseninä jatkoivat HT Tuula Ossa sekä PRH:n tilintarkastajien hyväksymisasioista vastaava päällikkö Hanna Kattainen.

Tutkintojaosto laati tutkintotehtävät, arvosteli kokelaiden vastaukset sekä laati tilintar-kastusvalvonnalle esityksen tutkintotehtävien arvosteluperusteiksi, tutkintojen hyväksymispisterajoiksi ja kunkin kokelaan pisteiksi. Tutkintojaosto laati tilintarkastusvalvonnalle esityksen kokelaiden suorituksen arvostelusta. Tutkintotehtävät ja arvosteluperusteet julkaistiin PRH:n verkkosivuilla. Tutkintojaosto käytti apunaan ulkopuolisia asiantuntijoita.

Tutkintoihin tuli yhteensä 376 (vuonna 2018 399) ilmoittautumista. Uuteen HT-tutkintoon ilmoittautui 201 (211), KHT-tutkintoon 141 (137) ja JHT-tutkintoon 14 (10) henkilöä. Siirtymäkokeeseen ilmoittautui 11 (21) JHTT-tilintarkastajaa.

Kesken olevien tutkintosuoritusten perusteella vanhaan HTM-tutkintoon ilmoittautui 3 (7) henkilöä ja KHT-tutkintoon 5 (13) henkilöä. JHTT-tutkintoon ilmoittautui yksi henkilö (0) henkilöä.

PRH:n tilintarkastusvalvonta järjesti tilintarkastajatutkinnot elo- ja syyskuussa 2019 kahtena eri viikonloppuna Helsingissä. Yhteensä eri tutkintoihin osallistui 306 (302) kokelasta. Suuri osa kokelaista osallistui HT-perustutkinnon lisäksi KHT-erikoistumistutkintoon.

PRH:n tilintarkastusvalvonta hyväksyi 9.12.2019 105 (71) henkilön suorituksen HT- ja HTM-tutkinnossa, 49 (48) henkilön KHT-tutkinnossa, 6 (4) henkilön JHT-tutkinnossa sekä 4 (8) henkilön siirtymäkokeessa. Aiemman tilintarkastuslain mukaisen KHT-tutkinnon suoritti hyväksytysti 1 (7) henkilö. Vuoden 2018 tutkintoarvosteluihin kohdistuvia oikaisuvaatimuksia oli yhteensä 13 kappaletta (edellisenä vuonna 23 oikaisuvaatimusta). Yhden (2) oikaisuvaatimuksen perusteella tilintarkastusvalvonta teki itseoikaisun, joiden perusteella kokelaan suoritus tutkinnoissa hyväksyttiin vuoden 2020 puolella.

PRH:n tilintarkastusvalvonta järjesti vuonna 2019 neljännen kerran 1.1.2016 voimaan tulleen tilintarkastuslain mukaiset tilintarkastajatutkinnot. Lisäksi tilintarkastusvalvonta järjesti siirtymäkauden ajan (2016–2020) järjestettävät aiemmin voimassa olleen tilintarkastuslain mukaiset keskeneräiset tutkinnot.PRH:n asettama tutkintojaosto jatkoi toimintaansa. Jaoston puheenjohtajana toimi 1.1.2018 alkaen HT, KHT Pasi Pekkarinen. HT, JHT Minna Ainasvuori nimitettiin jäseneksi kolmevuotiskaudelle. Jäseninä jatkoivat HT Tuula Ossa sekä PRH:n tilintarkastajien hyväksymisasioista vastaava päällikkö Hanna Kattainen. Tutkintojaosto laati tutkintotehtävät, arvosteli kokelaiden vastaukset sekä laati tilintarkastusvalvonnalle esityksen tutkintotehtävien arvosteluperusteiksi, tutkintojen hyväksymispisterajoiksi ja kunkin kokelaan pisteiksi. Tutkintojaosto laati tutkintotehtävät, arvosteli kokelaiden vastaukset sekä laati tilintarkastusvalvonnalle esityksen tutkintotehtävien arvosteluperusteiksi, tutkintojen hyväksymispisterajoiksi ja kunkin kokelaan pisteiksi. Tutkintojaosto laati tilintarkastusvalvonnalle esityksen kokelaiden suorituksen arvostelusta. Tutkintotehtävät ja arvosteluperusteet julkaistiin PRH:n verkkosivuilla. Tutkintojaosto käytti apunaan ulkopuolisia asiantuntijoita.

Tutkintoihin tuli yhteensä 376 (vuonna 2018 399) ilmoittautumista. Uuteen HT-tutkintoon ilmoittautui 201 (211), KHT-tutkintoon 141 (137) ja JHT-tutkintoon 14 (10) henkilöä. Siirtymäkokeeseen ilmoittautui 11 (21) JHTT-tilintarkastajaa.

Kesken olevien tutkintosuoritusten perusteella vanhaan HTM-tutkintoon ilmoittautui 3 (7) henkilöä ja KHT-tutkintoon 5 (13) henkilöä. JHTT-tutkintoon ilmoittautui yksi henkilö (0) henkilöä.

PRH:n tilintarkastusvalvonta järjesti tilintarkastajatutkinnot elo- ja syyskuussa 2019 kahtena eri viikonloppuna Helsingissä. Yhteensä eri tutkintoihin osallistui 306 (302) ko-kelasta. Suuri osa kokelaista osallistui HT-perustutkinnon lisäksi KHT-erikoistumistutkintoon.

PRH:n tilintarkastusvalvonta hyväksyi 9.12.2019 105 (71) henkilön suorituksen HT- ja HTM-tutkinnossa, 49 (48) henkilön KHT-tutkinnossa, 6 (4) henkilön JHT-tutkinnossa sekä 4 (8) henkilön siirtymäkokeessa. Aiemman tilintarkastuslain mukaisen KHT-tutkinnon suoritti hyväksytysti 1 (7) henkilö. Vuoden 2018 tutkintoarvosteluihin kohdistuvia oikaisuvaatimuksia oli yhteensä 13 kappaletta (edellisenä vuonna 23 oikaisuvaatimusta). Yhden (2) oikaisuvaatimuksen perusteella tilintarkastusvalvonta teki itseoikaisun, joiden perusteella kokelaan suoritus tutkinnoissa hyväksyttiin vuoden 2020 puolella.

Tilintarkastajatutkintoihin osallistuneiden ja hyväksyttyjen kokelaiden määrät

Tutkinto Osallistuneet Hyväksytyt
HT- ja HTM-tutkinto 172 105
KHT-tutkinto 112 49
KHT-tutkinto (keskeneräinen) 5 1
JHT-tutkinto 8 6
Siirtymäkoe 9 4
Yhteensä 306 165
Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 29.03.2021