Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Tilintarkastajien valvonta: laadunvalvonta

PRH:n tilintarkastusvalvonnan laaduntarkastuksen kohteena ovat kaikki hyväksytyt tilintarkastajat sekä tilintarkastusyhteisöt. Laaduntarkastukset tehdään riskiperusteisesti, kuitenkin vähintään kolmen tai kuuden vuoden välein. PRH:n tilintarkastusvalvonta valvoo tilintarkastuksen laatua tarkastamalla tilintarkastajien ja tilintarkastusyhteisöjen omaa laadunvalvontajärjestelmää sekä tilintarkastustoimeksiannoissa tehtyä työtä. Tilintarkastajien valvonta laaduntarkastuksilla on ennaltaehkäisevää ja ohjaavaa toimintaa, jonka tavoitteena on parantaa tilintarkastuksen laatua. Tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön toiminnasta saatamme tehdä laaduntarkastuksessa havaintoja, jotka johtavat asian käsittelyyn Tilintarkastuslautakunnassa tutkinta-asiana.

Vuonna 2019 tilintarkastusvalvonta jatkoi laaduntarkastusprosessien ja tarkastusohjelmien kehittämistä erityisesti julkishallinnon tilintarkastuksen osalta. Perustimme julkistarkastuksen laatujaoston, jonka tehtävänä on avustaa tilintarkastusvalvontaa laaduntarkastusten työmenetelmien kehittämisessä ja laaduntarkastusten tulosten arvioinnissa. Laatujaostoon kuuluivat vuonna 2019 JHTT Virpi Ala-aho, Pasi Leppänen ja JHTT Erja Viitala.

Tilintarkastusvalvonta jatkoi hyväksi todettua toimintatapaa, jossa koko laadunvarmistusyksikkö keskustelee vaikeista tai tulkintaa edellyttävistä laaduntarkastuksessa esiin nousseista asioista yhteisissä kokouksissa (klinikat). Järjestimme vuoden aikana 42 (21) klinikkaa, joissa käsittelimme yksittäisten kysymysten lisäksi laadunvarmistuksen asiantuntijoiden esitysten perusteella laaduntarkastusten havainnot ja arvioimme niiden vaikutusta laaduntarkastuksen tulokseen.

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 29.03.2021