Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Laaduntarkastuksissa tehdyt havainnot

Teimme yhteensä 361 tulokseen vaikuttavaa havaintoa vuoden 2020 aikana tarkastetuista 133 toimeksiannon laaduntarkastuksesta.

Muun kuin hyväksytty-tuloksen saaneissa toimeksiannoissa tulokseen vaikuttavia havaintoja oli keskimäärin lähes 5,3. Havaintojen määrä on suuri ottaen huomioon, että laaduntarkastuksissa olemme kirjoittaneet yhden havainnon osa-alueittain, jolloin yksi havainto on voinut sisältää useita puutteellisuuksia.

Merkittävimmät puutteet hylätty-tuloksen saaneissa laaduntarkastuksissa

Hylätty-tuloksen saaneita tilintarkastajia oli yhteensä 11. Näistä kaksi oli tilintarkastajia, joilta oli tarkastettu PIE-toimeksianto. PIE-toimeksiantojen merkittävimpiä havaintoja käsitellään osiossa "EU-asetuksen (537/2014) perusteella annettavat kootut tiedot".

Hylätty-tuloksen saaneissa toimeksiannoissa merkittävimmät puutteet koskivat tilintarkastuskertomuksen virheellistä lausuntoa, tilintarkastajan valintaa tai lain ja säännösten vastaisen toiminnan raportoimatta jättämistä. Ohessa on esimerkkejä tehdyistä havainnoista:

  • Tilintarkastaja ei ole antanut tilintarkastuslain mukaisia lausuntoja toimintakertomuksesta, vaikka yhtiö on laatinut toimintakertomuksen.
  • Tilintarkastaja ei ole riittävästi tarkastanut, onko johto toiminnassaan noudattanut säätiön sääntöjä. Epäselväksi jää, miten tilintarkastaja on varmistanut, että johto noudattaa säätiön sääntöjen 3 §. Epävarmuutta jää, onko tilintarkastaja arvioinut asian vaikutusta raportointiin.
  • Tilintarkastaja ei ole hankkinut riittävästi evidenssiä keskeisten tase-erien, saatujen ennakoiden ja myyntisaamisten, saldojen oikeellisuudesta ja täydellisyydestä. Tilintarkastaja on hyväksynyt tilinpäätöksessä esitystavan, joka on sallittu tilikauden aikaista kirjanpitoa laadittaessa, mutta joka ei ole asianmukainen tilinpäätöksessä. Epävarmuutta jää, millä perustella tilintarkastaja on arvioinut, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan.
  • Tilintarkastajan dokumentaatiosta ei käy ilmi, miten tilintarkastaja on varmistunut siitä, että omien osakkeiden hankinta yhtiölle on tapahtunut osakeyhtiölain säännösten mukaisesti. Tilintarkastajan arviointi ja perustelut eivät käy ilmi dokumentaatiosta.
  • Jää epävarmuutta, onko tilintarkastaja antanut tilintarkastuskertomuksen ilman asianmukaista valintaa tilintarkastajaksi.
  • Jää epävarmuutta, miten tilintarkastaja tarkastanut ylimääräisen yhtiökokouksen tekemän tilintarkastajan valinnan. Tilintarkastusdokumentaation perusteella toimeksiantokirjeessä ja tilintarkastajan valinnassa on ristiriitaisuutta.

Hylätty-tuloksen saaneissa laaduntarkastuksissa oli usein myös muita tulokseen vaikuttavia havaintoja. Laaduntarkastuksissa tehtyjä havaintoja käsitellään lisää osiossa "Laaduntarkastuksissa tehdyt havainnot osa-alueittain".

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 24.09.2021