Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Laaduntarkastuksissa tehdyt havainnot osa-alueittain

Tulokseen vaikuttavat havainnot jakautuivat kaikille tilintarkastuksen keskeisille osa-alueille, mutta painottuivat laaduntarkastusten painopistealueille. Osa-alueet, joissa oli vähintään 15 tulokseen vaikuttavaa havaintoa, olivat liikevaihdon tarkastus, pääkirjanpitovientien tarkastus, tilinpäätöksen tarkastus, vaihto-omaisuuden tarkastus ja myyntisaamisten tarkastus.

Kuva 4: Tilintarkastuksen osa-alueet, joissa vähintään 15 tulokseen vaikuttavaa havaintoa


Edellä mainittujen osa-alueiden lisäksi havainnoissa painottui se, että tehdyt tarkastustoimenpiteet eivät olleet todennettavissa tai tarkastettuja tositteita ei oltu yksilöity ja että kaikkiin olennaisiin tilinpäätöseriin ei oltu suoritettu tarkastustoimenpiteitä. Lisäksi vuoden 2020 havainnoissa huolestuttivat tilintarkastuskertomusten puutteellisuuteen ja tilintarkastajan allekirjoittamiin dokumentteihin liittyvät epäselvyydet.

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 24.09.2021