Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Tilintarkastusyhteisöjen laaduntarkastusten päätelmät

PRH:n tilintarkastusvalvonnan päätelmä tilintarkastusyhteisöjen laaduntarkastuksesta on:

 • yhteisön laadunvalvontajärjestelmä antaa kohtuullisen varmuuden siitä, että kansainvälisen laadunvalvontastandardin ISQC 1 tavoitteet toteutuvat
 • yhteisön laadunvalvontajärjestelmä ei kaikilta osin anna kohtuullista varmuutta siitä, että kansainvälisen laadunvalvontastandardin ISQC 1 tavoitteet toteutuisivat.

Vuoden 2021 aikana tilintarkastusvalvonta antoi päätökset ja raportit kuudesta tilintarkastusyhteisön laaduntarkastuksesta. PRH:n tilintarkastusvalvonta teki neljän tilintarkastusyhteisön laaduntarkastuksista päätelmän, jonka mukaan laadunvalvontajärjestelmä antaa kohtuullisen varmuuden ISQC 1 -standardin tavoitteiden toteutumisesta. Vastaavasti tilintarkastusvalvonta teki kahden tilintarkastusyhteisön laaduntarkastuksista päätelmän, jonka mukaan laadunvalvontajärjestelmä ei kaikilta osin anna kohtuullista varmuutta kansainvälisen laadunvalvontastandardin tavoitteiden toteutumisesta.

Tilintarkastusvalvonta teki laadunvalvontajärjestelmän kokonaisarviointiin vaikuttaneita havaintoja seuraavilla laadunvalvontajärjestelmän osa-alueilla:

 • laatua koskevat johdon velvoitteet tilintarkastusyhteisössä: laatua korostavan sisäisen kulttuurin edistäminen; suoriutumisen arviointi ja palkitseminen
 • relevantit eettiset vaatimukset: riippumattomuus
 • asiakassuhteiden ja yksittäisten toimeksiantojen hyväksyminen ja jatkaminen: selvitys eroamisesta
 • toimeksiannon suorittaminen: toimeksiantokohtainen laadunvalvontatarkastus
 • seuranta: tilintarkastusyhteisön laadunvalvonnan periaatteiden ja menettelytapojen seuranta; todettujen puutteellisuuksien arvioiminen, kommunikoiminen ja korjaaminen
 • laadunvalvontajärjestelmän testaaminen ja dokumentoiminen.

Tilintarkastusvalvonta teki yhteisössä toimivien tilintarkastajien laaduntarkastuksissa lisäksi toistuvia havaintoja seuraavilla osa-alueilla:

 • liikevaihdon tai vastaavien tuottojen tarkastaminen
 • vaihto-omaisuuden tarkastaminen
 • pääkirjanpitovientien ja muiden oikaisujen tarkastaminen
 • säännösten ja määräysten huomioon ottaminen.

Tilintarkastusyhteisöjen laadunvalvontajärjestelmien testauksen lisäksi tilintarkastusvalvonta testasi avoimuusraportteja. Neljän tilintarkastusyhteisön avoimuusraportin testauksessa todettiin, että avoimuusraportti oli julkaistu sitä koskevan lainsäädännön (EU:n tilintarkastusasetus 537/2014) aikarajoja noudattaen ja se sisälsi siltä lakisääteisesti edellytettävät asiat. Yhden tilintarkastusyhteisön avoimuusraportti oli julkaistu sitä koskevan lainsäädännön aikarajoja noudattaen ja se sisälsi siltä lakisääteisesti edellytettävät asiat lukuun ottamatta sitä, että liikevaihdon jakaumaa ei ollut esitetty EU:n tilintarkastusasetuksen vaatimuksen mukaisesti. Yhden tilintarkastusyhteisön avoimuusraporttia ei oltu julkaistu ja aikaisempien tilikausien raportteja ei oltu pidetty saatavilla sitä koskevan lainsäädännön (EU:n tilintarkastusasetus 537/2014) aikarajoja noudattaen. Avoimuusraportti ei myöskään sisältänyt kaikkia siltä lakisääteisesti edellytettäviä asioita.

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 10.10.2022