Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Tilinpäätöksen tarkastus

Tilintarkastajan edellytetään ottavan huomioon tilintarkastusta suorittaessaan sovellettava oikeus- ja sääntelynormisto. Osana yhteisöä ja sen toimintaympäristöä koskevan käsityksen muodostamista tilintarkastajan on muodostettava käsitys yhteisöön ja sen toimialaan sovellettavasta oikeus- ja sääntelynormistosta ja siitä, kuinka yhteisö noudattaa tätä normistoa.

Tilintarkastajan on myös arvioitava, ovatko tilinpäätöksen esittämistapa, rakenne ja sisältö asianmukaiset. Tilintarkastajan tulee varmistua siitä, että tilinpäätös on johdettu kirjanpidosta, tarkastaa siinä esitetyt vertailutiedot ja arvioida liitetietojen täydellisyyttä.

Teimme vuoden aikana muun muassa havaintoja siitä, että tilintarkastaja ei ollut tarkastanut tilinpäätöksen esittämistapaa tai sisältöä asianmukaisesti. Lisäksi erityisesti pienissä toimeksiannoissa tilinpäätösten täsmäyttämistä kirjanpitoon ei ollut suoritettu dokumentoidusti.

Esimerkkejä havainnoista

1. Tilinpäätöksen lukujen täsmäyttäminen kirjanpitoaineistoon tai liitetietojen täydellisyyden varmistaminen ei käy ilmi tilintarkastuskansiosta.

2. Tilinpäätöksen, sisältäen liitetietojen täydellisyyden ja oikeellisuuden, tarkastamista ei dokumentoitu. Tilinpäätöksen johtamisesta ja vertailutietojen tarkastamisesta ei ole muuta dokumentaatiota kuin kyllä-merkintä dokumentissa.

3. Konsernitilinpäätöksen lukuja ei ole dokumentoidusti täsmäytetty sen perustana olevaan kirjanpitoaineistoon tai konserniyhdistelyyn. Vertailutietojen tarkastaminen ei ole todennettavissa.

4. Tilintarkastaja on tehnyt tilinpäätöksen täsmäyttämisen kirjanpitoon johdon ja tilintarkastajan sähköisesti allekirjoittamaan tilinpäätökseen. Tilintarkastajan tulee varmistua tilinpäätöksen oikeellisuudesta ennen sen allekirjoittamista. Tilinpäätöksen vertailutietoja ei ole todennettavasti tarkastettu.

5. Toimintakertomuksen jakokelpoiset varat eivät vastaa allekirjoitetun tilinpäätöksen liitetietojen mukaista emoyhtiön jakokelpoista omaa pääomaa. Vastaavasti taseen oma pääoma ja liitetietojen erittely omasta pääomasta eroavat toisistaan sekä emoyhtiössä että konsernissa. Jää epävarmuus, miten tilintarkastaja on varmistunut tilinpäätöksessä esitettävien tietojen oikeellisuudesta ja täydellisyydestä. Jää epävarmuus, miten tilintarkastaja on varmistunut siitä, että allekirjoitettu tilinpäätös vastaa tilintarkastajan tarkastamaa tilinpäätösversiota.

6. Yhtiökokous on antanut hallitukselle valtuutuksen osakeannista. Valtuutusta ei ole merkitty toimintakertomukseen.

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 24.09.2021