Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Myyntisaamiset

Toimeksiannoissa, joissa vaihto-omaisuuden arvo ei ollut olennainen, valittiin toiseksi painopistealueeksi lähtökohtaisesti myyntisaamiset.

Myyntisaamisten tarkastukseen liittyen teimme tänä vuonna kahdeksan tulokseen vaikuttavaa havaintoa, mikä vastaa noin 23% niistä laaduntarkastetuista toimeksiannoista, joissa myyntisaamiset oli valittu toiseksi painopistealueeksi. Edellä mainittujen lisäksi kolmessa sellaisessa toimeksiannossa, jossamyyntisaamisia ei oltu määritelty painopistealueeksi, on kiinnitetty huomiota riittämättömiin myyntisaamisiin kohdistuviin toimenpiteisiin.

Tilintarkastajan tulisi hankkia tilintarkastusevidenssiä erityisesti myyntisaamisten täydellisyydestä, olemassaolosta ja arvostuksesta. Olemassaolo varmennetaan tyypillisesti ulkopuolisin vahvistuksin tai tarkastamalla tilinpäätöshetkellä avoinna olevien myyntisaamisten suorituksia pankkitililtä.

Arvostuksen osalta tärkeää on tarkastaa myyntisaamisten ikäjakaumaa ja mahdollisesti tiedossa olevia asiakkaiden maksuvaikeuksia tai muita esimerkiksi pöytäkirjoista saatuja tietoja, jotka voivat vaikuttaa siihen, tullaanko myyntisaamisista saamaan suoritus.

Tehdyt havainnot liittyivät pääasiassa siihen, että riittäviä toimenpiteitä ei ole suoritettu tai toimenpiteet eivät ole todennettavissa.

Esimerkkejä havainnoista

1. Myyntisaamisten arvo, 0,7 miljoonaa euroa, ylittää 11-kertaisesti tilintarkastajan määrittämän kokonaisolennaisuuden ja on 24,2% taseen loppusummasta. Myyntisaamiset ovat yhdeltä asiakkaalta. Tilintarkastaja ei ole kohdistanut asianmukaisia tilintarkastustoimenpiteitä myyntisaamisiin. Tilintarkastaja ei ole pyytänyt saldovahvistusta tai tarkastanut tilikauden jälkeen myyntisaamisiin tulleita suorituksia. Tilintarkastaja ei ole hankkinut riittävää evidenssiä myyntisaamisten olemassaolosta tai arvostamisesta.

2. Myyntisaamiset, 659 tuhatta euroa, ylittää 38-kertaisesti tilintarkastajan määrittämän kokonaisolennaisuuden ja on 31% taseen loppusummasta. Tilintarkastaja on myyntisaamisten ikäjakauman läpikäynnin perusteella tehnyt johtopäätöksen, että toimenpiteestä saatiin tarpeellinen määrä tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Tilinpäätöshetkellä oli kuitenkin avoinna yli 30 päivää vanhoja myyntisaamisia kokonaisolennaisuuden ylittävä määrä, eikä tilintarkastaja ole arvioinut erääntyneiden myyntisaamisten luottotappioriskiä. Tilintarkastaja ei ole myöskään varmentunut myyntisaamisten olemassaolosta esimerkiksi vahvistuksin tai tarkastamalla maksun.

3. Myyntisaamiset, 828 tuhatta euroa, ylittää 32-kertaisesti tilintarkastajan määrittämän kokonaisolennaisuuden. Dokumentaation perusteella ei voida todentaa, onko tilintarkastaja suorittanut tilintarkastustoimenpiteitä yksittäisille myyntisaamissaldoille hankkiakseen evidenssiä myyntisaamisten olemassaolosta ja arvostuksesta. Myyntisaamiset sisältävät olennaisen erän, josta oli sovittu maksuaikataulu. Aikataulun perusteella erän olisi tullut olla maksettuna ennen tilikauden päättymistä. Erä on kuitenkin edelleen avoinna tilinpäätöshetkellä, eikä tilintarkastaja ole hankkinut evidenssiä kyseisen erääntyneen myyntisaldon arvostuksesta johtopäätöksensä tueksi.

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 12.05.2020