Tilintarkastusalan markkinaseuranta

Tilintarkastusvalvonta jatkaa tilintarkastusalan markkinaseurantaa ottaen huomioon kansalliset ja EU:n tiedontarpeet. Tilintarkastusalan ja tilintarkastusmarkkinoiden tietojen keräämisellä, analysoinnilla ja julkaisemisella luodaan edellytyksiä tilintarkastusalan kehittymiselle. Tilintarkastusvalvonta osallistuu aktiivisesti CEAOB:n (Committee of European Auditing Oversight Bodies) työhön tilintarkastusmarkkinoiden seuraamiseksi koko EU:n alueella.

Suomalaisten yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen (PIE) tarkastusvaliokunnille tehtiin keväällä 2019 kysely tarkastusvaliokuntien tehtävien hoidosta yhteistyössä Finanssivalvonnan kanssa. Kyselyn tuloksista tiedotettiin syyskuussa 2019 järjestetyssä tilaisuudessa ja tuloksista julkaistaan raportti. Yhteydenpitoa ja viestintää tarkastusvaliokuntiin jatketaan. PIE-yhteisöjen tarkastusvaliokunnille tehty kysely oli osa laajempaa EU:n laajuista markkinaseurantaselvitystä, jossa selvitetään tilintarkastuksen laatua mittaavia seikkoja ja muun muassa tilintarkastusmarkkinoiden keskittymistä. Selvityksen tulosten käsittelyä jatketaan vuoden 2020 aikana.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 21.09.2020