Viestintä

Tilintarkastusvalvonta kehittää viestintää tilintarkastajille, yrityksille ja muille tilintarkastusalan sidosryhmille. Viestintä tapahtuu pääasiallisesti verkkosivuilla. Lue lisää tilintarkastusvalvonnan pääsivulta.

Tilintarkastajille suunnattu teemakirje julkaistaan neljä kertaa vuodessa. Teemakirjeessä tiedotetaan kulloinkin ajankohtaisista tilintarkastusta ja tilintarkastajia koskevista asioista.

Tilintarkastusvalvonta viestittää myös laaduntarkastuksen tuloksista, tilintarkastusvalvonnan ratkaisukäytännöstä, lain tulkinnasta ja tilintarkastajia koskevasta ohjeistuksesta. Tilintarkastuslautakunnan tekemät päätökset julkaistaan PRH:n verkkosivuilla. Lisäksi verkkosivuilla julkaistaan vuosiraportti laaduntarkastuksen tuloksista sekä tutkinta-asioihin keskittyvä vuosiraportti. Lisäksi julkaistaan yksittäisiin teemoihin keskittyviä teemaraportteja.

Tilintarkastusvalvonta järjestää tilintarkastusaiheisia sidosryhmätilaisuuksia.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 21.09.2020