Vuosikello 2021Koko vuoden:

 1. PRH:n virkamiesten suorittamat laaduntarkastukset 1-12/2021
 2. Tilintarkastuslautakunnan kokoukset 1-12/2021, PRH:n virkamiesten valmistelemat tutkinta-asiat
 3. Ajankohtainen viestintä, mm. uutiskirjeet 1-12/2021

Vuodenvaihde:

 1. Uusien tilintarkastajien hyväksyminen

Kevät:

 1. Tutkinta-asioiden vuosiraportti 2020
 2. Laaduntarkastuksen vuosiraportti 2020
 3. Tilintarkastusvalvonnan toimintakertomus 2020
 4. Tilintarkastajatutkintoon haku 15.3.2021 mennessä

Syksy:

 1. Tilintarkastajatutkinnot 8-9/2021
 2. Tilintarkastajien ja tilintarkastusyhteisöjen valvontatietoilmoitukset 8-10/2021
 3. Tilintarkastusvalvonnan työsuunnitelma 2022
Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 24.11.2020