Laaduntarkastuksen kohteena olleet tilintarkastusyhteisöt

Teimme vuosien 2016-2018 aikana laaduntarkastuksen yhteensä kymmenelle tilintarkastusyhteisölle, joilla on ollut tilintarkastusasiakkainaan PIE-yhteisöjä.

Vuosina 2016–2018 laaduntarkastuksen kohteena olivat seuraavien yhteisöjen laadunvalvontajärjestelmät:

Laaduntarkastukseen määrätyt yhteisöt vuonna 2016

Idman Vilén Grant Thornton Oy
Ernst & Young Oy
PricewaterhouseCoopers Oy

Laaduntarkastukseen määrätyt yhteisöt vuonna 2017

BDO Oy
DHS Oy Audit Partners
Moore Stephens Rewinet Oy
Pohjois-Suomen Tilintarkastus Oy

Laaduntarkastukseen määrätyt yhteisöt vuonna 2018

Deloitte Oy
KPMG Oy Ab
Oy Soinio & Co

Yhteisöt ovat saanet PRH:n tilintarkastusvalvonnalta päätöksen ja raportin kaikista vuosina 2016-2018 tehdyistä laaduntarkastuksista. Kaikki päätökset ovat lainvoimaisia.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 22.03.2022