Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Suositukset tilintarkastajille

PRH:n tilintarkastusvalvonta antoi tilintarkastajien laaduntarkastusten perusteella myös suosituksia. PIE-toimeksiantojen tilintarkastajille annetaan suositukseksi kehittää toimintaa laaduntarkastuksen yhteydessä tehtyjen havaintojen pohjalta. Lisäksi laaduntarkastusten perusteella annettiin kolme muuta suositusta PIE-toimeksiantojen tilintarkastajille:

  • Tilintarkastajaa kehotettiin kiinnittämään erityistä huomiota tilintarkastajan valinnan, riippumattomuuden arvioinnin ja toimeksiannon aloittamisen / jatkamisen dokumentoimiseen.
  • Tilintarkastajaa kehotettiin kiinnittämään erityistä huomiota tilintarkastus-suunnitelman laadintaan, riskien arviointiin sekä näiden dokumentoimiseen, olennaisuuden uudelleenarviointiin sekä konsernin tilintarkastuksen toteuttamiseen ja dokumentoimiseen.
  • Tilintarkastajaa kehotettiin erityisesti kiinnittämään huomiota siihen, että sähköisesti allekirjoitettu eheä tilinpäätöstiedosto on kokonaisuutena arkistoitu tilintarkastuskansioon.
Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 23.03.2022