Toteutetut valvontatoimet ja määrätyt seuraamukset

Yhden toimeksiannon tilintarkastustyössä havaittujen puutteiden vuoksi tilintarkastajan toiminta siirrettiin tutkintaan. Tilintarkastuslautakunta antoi tilintarkastajalle huomautuksen.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 23.03.2022