Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Laaduntarkastuksen tulosten arviointi

PRH:n tilintarkastusvalvonnan yhteisölle antama laaduntarkastusraportti sisältää päätelmän laadunvalvontajärjestelmästä. Vaihtoehtoisia päätelmiä on ollut vuosina 2019-2021 kaksi:
PRH:n tilintarkastusvalvonnan päätelmä laaduntarkastuksesta on, että yhteisön laadun-valvontajärjestelmä

  • antaa kohtuullisen varmuuden siitä, että Kansainvälisen laadunvalvontastandardi ISQC 1:n tavoitteet toteutuvat
  • ei kaikilta osin anna kohtuullista varmuutta siitä, että Kansainvälisen laadunvalvontastandardi ISQC 1:n tavoitteet toteutuisivat.

Laaduntarkastuksen päätelmään vaikuttavat havainnot, joita tilintarkastusvalvonta tekee yhteisön laadunvalvontajärjestelmän rakenteesta ja toimivuudesta. Tilintarkastusvalvonta tutustuu yhteisön toimintaperiaatteisiin ja menettelytapoihin. Tilintarkastusvalvonta perehtyy myös laadunvalvonnassa käytettäviin järjestelmiin ja testaa niiden toimivuutta yhteisötasolla tehtävin yksittäisin tarkastustoimin. Tilintarkastusvalvonta arvioi järjestelmän toimivuutta myös yhteisössä toimivien tilintarkastajien henkilökohtaisissa laaduntarkastuksissa tekemiensä havaintojen pohjalta.

Tilintarkastusvalvonnan tekemät havainnot yhteisössä työskentelevien tilintarkastajien henkilö-kohtaisissa laaduntarkastuksissa vaikuttavat yhteisön laadunvalvontajärjestelmän kokonaisarviointiin, kun

  • havainnot ovat toistuvia
  • havainnot ovat muutoin sen luonteisia, että ne voivat osoittaa puutteita
  • toimintaperiaatteiden ja menettelytapojen rakenteessa tai niiden noudattamisessa.

Esimerkiksi yhteisössä toimivien tilintarkastajien antamat virheelliset tilintarkastuskertomukset sekä riippumattomuuteen liittyvät seikat voivat osoittaa, että laadunvalvontajärjestelmä ei pysty
varmistamaan riittävästi järjestelmälle asetettujen tavoitteiden saavuttamista.

Yksittäisten laatupoikkeamien vaikutus päätelmään arvioidaan aina tapauskohtaisesti.

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 23.03.2022