Laaduntarkastusten 2019-2021 päätelmät

Tilintarkastusyhteisön täytyy luoda ja ylläpitää laadunvalvontajärjestelmää, joka auttaa sitä saamaan kohtuullisen varmuuden siitä, että

  • yhteisö ja sen henkilöstö noudattavat ammatillisia standardeja
  • yhteisö ja sen henkilöstö noudattavat sovellettavia säädöksiin ja määräyksiin perustuvia vaatimuksia
  • yhteisön ja toimeksiannosta vastuullisten henkilöiden antamat raportit ovat olosuhteisiin nähden asianmukaisia.

PRH:n tilintarkastusvalvonta teki neljän tilintarkastusyhteisön laaduntarkastuksista päätelmän, jonka mukaan laadunvalvontajärjestelmä antaa kohtuullisen varmuuden ISQC 1 -standardin tavoitteiden toteutumisesta. Näistä neljästä kaksi oli Big4 -tilintarkastusyhteisöjä ja kaksi muita tilintarkastus-yhteisöjä. Vastaavasti tilintarkastusvalvonta teki kahden tilintarkastusyhteisön laaduntarkastuksista päätelmän, jonka mukaan laadunvalvontajärjestelmä ei kaikilta osin anna kohtuullista varmuutta kansainvälisen laadunvalvontastandardin tavoitteiden toteutumisesta. Nämä kaksi olivat muita tilintarkastusyhteisöjä.

Tarkastussuunnitelmaa, havaintoja ja raporttia laatiessaan tilintarkastusvalvonta ottaa tilintarkastusyhteisön laaduntarkastuksessa huomioon yhteisön koon ja PIE-tarkastusten määrän. Laaduntarkastukset ja niistä tehtävät päätelmät ovat suhteessa yhteisön liiketoiminnan laajuuteen ja monimutkaisuuteen.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 23.03.2022