Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Suositukset tilintarkastusyhteisöille ja suositusten toteuttamisen seuranta

PRH:n tilintarkastusvalvonta on käynyt läpi laaduntarkastuksessa tehdyt havainnot tilintarkastus-yhteisön kanssa ennen raportin laatimista. Tilintarkastusvalvonta on kehottanut tilintarkastusyhteisöä selvittämään juurisyyt lakisääteisten vaatimusten noudattamisessa sekä laadunvalvontajärjestelmän toimintaperiaatteissa, menettelytavoissa ja dokumentoinnissa todetuille laatupoikkeamille ISQC1:n vaatimuksista.

Tilintarkastusyhteisön tulee toimittaa tilintarkastusvalvontaan yleensä kolmen kuukauden kuluessa päätöksen antamisesta laaduntarkastusraportin päätelmän perusteluissa esitettyjen havaintojen juurisyyanalyysi sekä toimenpidesuunnitelma juurisyiden poistamiseksi.

Kaikki kuusi tilintarkastusyhteisöä ovat toimittaneet vaaditut selvitykset.

Tilintarkastusvalvonta valvoo tilintarkastusyhteisön korjaavien toimenpiteiden vaikutusta tilintarkastus-yhteisön tilintarkastusten laatuun. Lisäksi tilintarkastusvalvonta seuraa toimenpiteiden toteuttamista seuraavan laaduntarkastustarkastuskäynnin yhteydessä.

Tarkastuksen kohteena olleissa tilintarkastusyhteisöissä on tarkastuksen aikana ja sen jälkeen tehty toimenpiteitä tilintarkastuksen laadun parantamiseksi ja ryhdytty tilintarkastuksen laatua edistäviin kehitysprojekteihin.

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 23.03.2022