Lomakkeet ilmoituksen täydentämiseen tai korjaamiseen

Kun täydennät tai lähetät korjauksen vireillä olevaan yhdistyksen tai uskonnollisen yhteisön rekisteri-ilmoitukseen, niin käytä tällä sivulla olevaa korjauslomaketta. Luonnollisten henkilöiden yksilöintitiedot ilmoitetaan henkilötietolomakkeella. Älä laita siis korjauslomakkeelle henkilötunnuksia. Suomessa asuvan henkilön kotiosoitetta ei enää ilmoiteta rekisteriin.

Jos ilmoitus ei ole sellaisenaan rekisteröitävissä, ilmoittajalle lähetetään korjauskehotus ja ilmoitusta voidaan täydentää tai korjata. Korjauskehotuksessa annetaan ilmoittajalle määräaika, joka on normaalisti yksi kuukausi. Ilmoitus raukeaa, jos ilmoittaja ei toimita pyydettyjä korjauksia määräajassa. Käsittelymaksu ei ole tällöin palautettavissa.

Korjaukset ja täydennykset vireillä olevaan ilmoitukseen lähetetään osoitteella:
PRH-Verohallinto
Yritystietojärjestelmä
PL 2000
00231 Helsinki

Avaa lomake: Yhdistyksen korjauslomake (pdf).

Avaa lomake: Yhdistyksen henkilötietolomake (pdf).

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 04.10.2019