Tilinpäätöksen ilmoittaminen

Rekisteröidyn yhdistyksen täytyy ilmoittaa tilinpäätöksensä yhdistysrekisteriin julkistettavaksi, jos päättyneellä tai sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella on ylittynyt vähintään kaksi seuraavista rajoista:

  • liikevaihto 12 000 000 euroa
  • taseen loppusumma 6 000 000 euroa
  • palveluksessa keskimäärin 50 henkilöä.
Ilmoitusvelvollisuus koskee tilikautta, joka on alkanut 1. tammikuuta 2016 tai sen jälkeen.

Rekisteröidyt tilinpäätökset ovat julkisia ja ne ovat saatavissa kuvina pdf-muodossa.

Mitä maksaa?

Tilipäätösilmoitus on maksutonta.

Milloin ilmoitat?

Tee ilmoitus viimeistään kuuden kuukauden kuluessa siitä kun tilikausi on päättynyt.

Miten ilmoitat?

Tee ilmoitus paperilomakkeella. Lomakkeen allekirjoittaa hallituksen puheenjohtaja.

Liitä tilinpäätöksestä:
  • tuloslaskelma ja tase
  • tilinpäätöksen liitetiedot
  • toimintakertomus
  • tilintarkastuskertomus.
Ilmoita yhdistyksen virallinen nimi sekä liitä tuloslaskelma ja tase edeltäneeltä tilikaudelta.

Yhdistyksen hallitus allekirjoittaa päivätyn tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.

Tilinpäätösasiakirjat täytyy toimittaa yksipuolisella paperilla A4-koossa. Älä nido asiakirjoja yhteen tai sido asiakirjoja kirjaksi, sillä PRH:ssa asiakirjat skannataan sähköiseen arkistoon.

Lähetä paperilomake ja tilinpäätös osoitteeseen
Patentti- ja rekisterihallitus
Tilinpäätökset
00091 PRH.
Avaa lomake: Tilinpäätösilmoitus yhdistysrekisteriin (pdf).

Tilinpäätöksen käsittely ja rekisteröinti

PRH tekee muodollisen tarkastuksen tilinpäätökselle ennen kuin rekisteröi. PRH ei tarkasta tilinpäätöksen sisältöä vaan rekisteröi tiedot siinä muodossa kuin ne ovat ilmoituksessa.

PRH tekee merkinnän tilinpäätöksestä yhdistyksen rekisteritietoihin. Saat rekisteriotteen yhdistyksen yhdistysrekisteriin merkittyyn postiosoitteeseen, kun tilinpäätös on rekisteröity.

Lue lisää lainsäädännöstä Valtion säädöstietopankissa, Finlexissä:
Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 28.01.2021