Miten ilmoitat uskonnollisen yhdyskunnan tai sen paikallisyhteisön purkautumisesta?

Uskonnollista yhdyskuntaa tai sen rekisteröityä paikallisyhteisöä ei voi lopettaa vapaamuotoisesti, vaan se puretaan selvitystoimin.

Päätöksenteossa uskonnollisen yhdyskunnan ja rekisteröidyn paikallisyhteisön täytyy noudattaa uskonnonvapauslakia ja yhdyskuntajärjestystä tai paikallissääntöjä.

Selvitysmenettelyyn sovelletaan soveltuvin osin yhdistyslain 40 §:ää, joka on tärkeää katsoa taustaksi. Yhdistyslakiin voi tutustua Finlex-säädöstietopankissa.

Purkautumisilmoitus uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin

Tee purkautumisesta ilmoitus uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin, kun selvitystoimet on saatettu loppuun.

Ilmoitus on maksuton.

Ilmoituksen tekoa varten sinulla tulee olla tiedossa kunkin selvitysmiehen täydellinen nimi, henkilötunnus ja kotikunta.

Uskonnollinen yhdyskunta tai paikallisyhteisö katsotaan lakanneeksi, kun PRH on tehnyt purkautumisesta merkinnän rekisteriin.

Miten ilmoitat?

Tee ilmoitus paperilomakkeella.

Avaa: Purkautumisilmoitus uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin (pdf).

Kuka allekirjoittaa ilmoituksen?

Uskonnollisen yhdyskunnan hallituksen puheenjohtaja (myös paikallisyhteisön osalta) tai selvitysmies allekirjoittaa ilmoituksen.

Ilmoitus PRH:een kirjepostilla

Lähetä ilmoitus osoitteeseen:

Patentti- ja rekisterihallitus
Uskonnollisten yhdyskuntien rekisteri
00091 PRH.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 20.12.2018