Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Uskonnollisten yhdyskuntien rekisteri

PRH pitää uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriä, jossa oli 170 uskonnollista yhdyskuntaa ja 337 seurakuntaa tai muuta paikallisyhteisöä (31.1.2024). Uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin ei kuulu evankelisluterilainen kirkko eikä ortodoksinen kirkkokunta seurakuntineen.

PRH pyytää opetus- ja kulttuuriministeriön yhteydessä toimivalta asiantuntijalautakunnalta lausunnon uskonnollisen yhdyskunnan perustamisilmoituksesta, yhdyskunnan tarkoitusta ja toimintamuotoja koskevasta muutosilmoituksesta sekä vastaavista ennakkotarkastushakemuksista.

PRH ei merkitse uskonnollisten yhdyskuntien jäseniä rekisteriin, vaan Digi- ja väestötietovirasto tekee jäsenten rekisteröinnin väestötietojärjestelmään.

Ohjeet rekisteri-ilmoittamiseen

Kun perustetaan uusi uskonnollinen yhdyskunta ja sen paikallisyhteisö, tehdään perustamisesta rekisteröinti-ilmoitus PRH:een. Lue ohjeet, kuinka teet uskonnollisen yhdyskunnan perustamisilmoituksen.

Uskonnollisten yhdyskuntien ja paikallisyhteisöjen täytyy myös ilmoittaa muutoksista PRH:lle. Tutustu ohjeisiin muutosten ilmoittamisesta PRH:lle.

Jokainen uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin merkitty henkilö, joka on joko eronnut tai jonka tehtävä on muutoin päättynyt, voi itse tehdä asiaa koskevan ilmoituksen. Lue ohjeet, miten ilmoitat PRH:lle tehtäväsi päättyneeksi.

Rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan, paikallisyhteisön tai seurakunnan purkautuminen täytyy ilmoittaa PRH:lle. Lue tarkemmat ohjeet purkautumisen ilmoittamisesta rekisteröitäväksi PRH:ssa.

Rekisteriote, säännöt ja muut tiedot

Uskonnollisten yhdyskuntien rekisteri on luonteeltaan yleiseen käyttöön tarkoitettu rekisteri. Jokaisella on oikeus saada tietoja rekisteriin merkityistä asioista. Sama julkisuus koskee myös uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin tehtyjä ilmoituksia mahdollisine liitteineen.

Huomio! Uskonnollisen yhdyskunnan perustamisilmoituksen liitteenä toimitettu perustamiskirja ei kuitenkaan ole julkinen.

Jos tarvitset tietoa rekisteriin merkityistä tiedoista, siirry sivulle "Perustiedot yhdistyksistä, kauppakamareista ja uskonnollisista yhdyskunnista".

Uskonnollisten yhdyskuntien rekisteri sisältää myös henkilötietoja. Tutustu uskonnollisten yhdyskuntien tietosuojaselosteeseen.

Rekisterinpito perustuu uskonnonvapauslakiin

Uskonnonvapauslaissa säädetään myös uskonnollisen yhdyskunnan perustamisesta ja toiminnan perusteista. Lain tarkoituksena on luoda puitteet uskonnonvapauteen sisältyvälle uskonnolliselle yhdistymisvapaudelle. Viittaussäännösten nojalla uskonnollisiin yhdyskuntiin sovelletaan varsin laajasti yhdistyslakia.

Lue lisää uskonnonvapaudesta opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivuilta.Avautuu uuteen välilehteen

Siirry Finlex-säädöstietopankkiin tutustumaan uskonnonvapauslakiin.Avautuu uuteen välilehteen

Siirry Finlex-säädöstietopankkiin tutustumaan yhdistyslakiin.Avautuu uuteen välilehteen

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 06.02.2024