Miten ilmoitat uskonnollisessa yhdyskunnassa ja sen paikallisyhteisössä tapahtuneet muutokset?

Uskonnollisten yhdyskuntien ja niiden paikallisyhteisöjen täytyy ilmoittaa PRH:een rekisteröitäväksi seuraavat muutokset:

  • osoitteenmuutos
  • nimenkirjoittajien muutos
  • uskonnollisen yhdyskunnan yhdyskuntajärjestyksen muutos
  • paikallisyhteisön paikallissääntöjen muutos.

Miten ilmoitat?

Tee ilmoitus paperilomakkeella.

Avaa: Nimenkirjoittajien muutosilmoitus / osoitteenmuutos uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin (pdf).

Avaa: Yhdyskuntajärjestyksen tai paikallissääntöjen muutosilmoitus uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin (pdf).

Kuka allekirjoittaa ilmoituksen?

Uskonnollisen yhdyskunnan hallituksen puheenjohtaja tai hänen valtuuttamansa henkilö (myös paikallisyhteisön tai seurakunnan osalta) allekirjoittaa ilmoituksen.

Mitä ilmoittaminen maksaa?

Osoitteenmuutos on maksuton.

Muista muutosilmoituksista peritään käsittelymaksu seuraavasti:

  • Uskonnollisen yhdyskunnan ja paikallisyhteisön puheenjohtajan tai nimenkirjoittajan vaihtuminen: käsittelymaksu on 40 euroa.
  • Uskonnollisen yhdyskunnan yhdyskuntajärjestyksen muuttaminen (ei ennakkotarkastettu): käsittelymaksu on 150 euroa.
  • Uskonnollisen yhdyskunnan yhdyskuntajärjestyksen muuttaminen (ennakkotarkastettu): käsittelymaksu on 50 euroa.
  • Paikallisyhteisön paikallissääntöjen muuttaminen: käsittelymaksu on 150 euroa.


Uskonnollisen yhdyskunnan yhdyskuntajärjestyksen muutoksen käsittelymaksuun vaikuttaa se, onko PRH ennakkoon tarkastanut uskonnollisen yhdyskunnan yhdyskuntajärjestyksen. Lue lisää yhdyskuntajärjestyksen maksullisesta ennakkotarkastuksesta.

Käsittelymaksu on maksettava etukäteen. Katso tarkemmin käsittelymaksut ja maksuohjeet.

Mitä liitteitä?

Liitä kuitti käsittelymaksusta ilmoitukseen.

Liitä yhdyskuntajärjestyksen ja paikallissääntöjen muutosilmoitukseen muutettu yhdyskuntajärjestys tai muutetut paikallissäännöt.

Jos valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, liitä mukaan avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä tai yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna jäljennöksenä.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 20.12.2018