Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Muutosilmoitus uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin

Uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin täytyy tehdä muutosilmoitus, jos rekisteröidyt tiedot muuttuvat.

Ilmoita seuraavat muutokset:

  • osoitteenmuutos
  • nimenkirjoittajien muutos
  • hallitusta koskevan rekisterimerkinnän muutos
  • uskonnollisen yhdyskunnan yhdyskuntajärjestyksen muutos
  • paikallisyhteisön paikallissääntöjen muutos.

Hallituksen ilmoittaminen rekisteriin on vapaaehtoista.

Miten ilmoitat?

Ilmoituksen tekeminen netissä ei ole mahdollista.
Tee ilmoitus Y4a-muutos- ja lopettamisilmoituslomakkeella, 19B-liitelomakkeella ja henkilötietolomakkeella. Tallenna lomakkeet koneellesi ennen niiden täyttämistä ja tulostamista.

Avaa: Uskonnollisen yhdyskunnan, seurakunnan tai paikallisyhteisön muutosilmoitus (pdf, 0.8 MB) (sisältää Y4a-lomakkeen, liitelomakkeen 19B ja henkilötietolomakkeen).

Kuka allekirjoittaa ilmoituksen?

Uskonnollisen yhdyskunnan hallituksen puheenjohtaja tai rekisteriin ilmoitettu yhdyskunnan muu hallituksen jäsen tai jommankumman valtuuttama henkilö allekirjoittaa ilmoituksen (myös paikallisyhteisön tai seurakunnan osalta).

Kun valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, liitä mukaan yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna kopiona tai avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä.

Mitä ilmoittaminen maksaa?

Osoitteenmuutos on maksuton.

Muista muutosilmoituksista peritään käsittelymaksu seuraavasti:

  • Uskonnollisen yhdyskunnan ja paikallisyhteisön puheenjohtajan tai nimenkirjoittajan vaihtuminen sekä hallituksen ilmoittaminen tai rekisteriin merkityn hallituksen tietojen muuttaminen: käsittelymaksu on 25 euroa.
  • Uskonnollisen yhdyskunnan yhdyskuntajärjestyksen muuttaminen: käsittelymaksu on 220 euroa.
  • Paikallisyhteisön paikallissääntöjen muuttaminen: käsittelymaksu on 220 euroa.

Käsittelymaksu on maksettava etukäteen. Katso tarkemmin käsittelymaksut ja maksuohjeet.

Mitä liitteitä?

Liitä kuitti käsittelymaksusta ilmoitukseen.

Liitä yhdyskuntajärjestyksen ja paikallissääntöjen muutosilmoitukseen muutettu yhdyskuntajärjestys tai muutetut paikallissäännöt.

Sinun ei tarvitse liittää pöytäkirjoja tai niiden otteita.

Kun valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, liitä mukaan yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna kopiona tai avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä.

Lähetä ilmoitus liitteineen osoitteeseen:

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) – Verohallinto
Yritystietojärjestelmä
PL 2000
00231 Helsinki

Lähetä paperi-ilmoitus viikon kuluessa maksamisesta, jotta ilmoituksen käsittely ei viivästy.

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 01.01.2024