Usein kysyttyä

Milloin yrityskiinnitystä voidaan hakea?
Maksetaanko yrityskiinnityksen maksut etukäteen vai asian tultua ratkaistua?
Korko ja perimiskulut, minkä suuruisia ja pitääkö ilmoittaa?
Yrityksellä on nimenmuutos vireillä. Vaikuttaako se yrityskiinnityshakemukseen?
Yksi vai useampi velkakirja, millainen käsittelymaksu?
Pitääkö velkakirjan haltija ilmoittaa kiinnityksen hakemisvaiheessa?
Velkakirjojen numerointi?
Miten yrityskiinnitys kuoletetaan?
Halutaan lakkauttaa elinkeinotoiminta, mutta yrityskiinnitykset voimassa?
Yrityskiinnitys halutaan kuolettaa, mutta alkuperäiset panttivelkakirjat ovat kadonneet, mitä pitää tehdä?
Voidaanko yrityskiinnitys kuolettaa, jos panttivelkakirjan kiinnitystodistus puuttuu?
Jos sulautumiseen osallistuvista yhtiöistä useammalla kuin yhdellä on yrityskiinnityksiä, mitä pitää tehdä?
Mitä pitää tehdä kun jakautuvalla yhtiöllä on yrityskiinnityksiä?
Mikä on rasitustodistus ja miten sen saa tilattua PRH:sta?

K: Milloin yrityskiinnitystä voidaan hakea?

V: Elinkeinonharjoittajan pitää olla kaupparekisteriin merkitty. Pelkkä Y-tunnus ei vielä riitä. Esim. osakeyhtiön perustajana et voi hakea kiinnitystä, vaikka yhtiön perustaminen on kaupparekisterissä vireillä ja y-tunnus on saatu.


K: Maksetaanko yrityskiinnityksen maksut etukäteen vai asian tultua ratkaistua?

V: Yrityskiinnitysten maksut laskutetaan jälkikäteen.


K: Korko ja perimiskulut, minkä suuruisia ja pitääkö ilmoittaa?

V: Velkojan ja velallisen keskenään sovittava asia, ei ole pakollinen tieto.


K: Yrityksellä on nimenmuutos vireillä. Vaikuttaako se yrityskiinnityshakemukseen?

V: Yrityskiinnityshakemus käsitellään normaalisti. Jos yrityksen nimenmuutos rekisteröidään kaupparekisteriin käsittelyn aikana, niin kiinnitystodistukset ovat yrityksen uudella nimellä.


K: Yksi vai useampi velkakirja, millainen käsittelymaksu?

V: Kiinnitystä voi hakea yhdellä velkakirjalla tai jakaa useammalle velkakirjalle (etuoikeus mainittava). Velkakirjojen lukumäärä ei vaikuta hakemusmaksuun.


K: Pitääkö velkakirjan haltija ilmoittaa kiinnityksen hakemisvaiheessa?

V: Haltija ja osoite on aina ilmoitettava, jos hakijana on velkoja. Jos yritys itse on hakija, haltijaa ei tarvitse ilmoittaa. Yritystä itseään ei voida merkitä rekisteriin haltijaksi omaan yritykseen kohdistuvassa kiinnityksessä.


K: Velkakirjojen numerointi?

V: Jos hakemuksessa on vain yksi velkakirja, se voi olla numeroitu tai numeroimaton. Jos hakemuksessa useampia velkakirjoja, numeroitava. Asiakkaan on käytettävä juoksevaa numerointia.


K: Miten yrityskiinnitys kuoletetaan?

V: Asiakkaan tehtävä kuoletushakemus on joko vapaamuotoinen hakemus tai PRH:n verkkosivuilta tulostettu hakemuspohja. Panttivelkakirjat aina liitettävä alkuperäisinä mukaan tai käräjäoikeuden päätös asiakirjan kuolettamisesta. Ks. ohje kuolettamiseen.


K: Halutaan lakkauttaa elinkeinotoiminta, mutta yrityskiinnitykset voimassa?

V: Jos yrityksellä on voimassa yrityskiinnityksiä, ei elinkeinotoimintaa voida lakkauttaa ennen kuin yrityskiinnitykset kuoletettu. Yrittäjän on tehtävä yrityskiinnityksen kuolettamishakemus ja liitettävä oheen panttivelkakirjat alkuperäisenä. Yrittäjän kannattaa ottaa yhteyttä kiinnityksenhaltijaan/luotonantajaansa.


K: Yrityskiinnitys halutaan kuolettaa, mutta alkuperäiset panttivelkakirjat ovat kadonneet, mitä pitää tehdä?

V: Jos velkakirjoja ei löydy, ne tulee ensin asiakirjoina kuolettaa käräjäoikeudessa. Vasta sen jälkeen yrityskiinnitys voidaan kuolettaa PRH:ssa. PRH:n kuoletushakemukseen tulee tällöin liittää oikeaksi todistettu kopio käräjäoikeuden päätöksestä, jolla panttivelkakirja on kuoletettu.


K: Voidaanko yrityskiinnitys kuolettaa, jos panttivelkakirjan kiinnitystodistus puuttuu?

V: Yrityskiinnitys voidaan kuolettaa, vaikka panttivelkakirjan liitteenä olevaa erillistä kiinnitystodistusta ei ole mukana. Yritykseltä pyydetään tällöin kirjallinen selvitys, josta käy ilmi kiinnitystodistuksen puuttumisen syy (yleensä revitty, silputtu, poltettu tai muutoin hävinnyt).

Lisäksi muutoin normaaliin tapaan mukana on oltava kuoletushakemus ja panttivelkakirja alkuperäisinä.

Huom. Jos panttivelkakirja on kadonnut, PRH ei voi kuolettaa kiinnitystä ennen kuin kadoksiin joutunut panttivelkakirja on asianmukaisesti kuoletettu käräjäoikeudessa.


K: Jos sulautumiseen osallistuvista yhtiöistä useammalla kuin yhdellä on yrityskiinnityksiä, mitä pitää tehdä?

V: Jos sulautumisessa useammalla kuin yhdellä yhtiöllä on yrityskiinnityksiä, pitää tehdä hakemus kiinnitysten etuoikeuden järjestämisestä tai kuolettaa yrityskiinnityksiä siten, että vain yhteen osallisyhtiöön on voimassa yrityskiinnityksiä. Ks. ohje etuoikeusjärjestyksen muuttamiseen.


K: Mitä pitää tehdä kun jakautuvalla yhtiöllä on yrityskiinnityksiä?

V: Jos jakautuvassa yhtiössä voimassa yrityskiinnityksiä, on sovittava niiden kohdentamisesta ja etuoikeudesta tai kiinnitykset on kuoletettava..


K: Mikä on rasitustodistus ja miten sen saa tilattua PRH:sta?

V: Rasitustodistus sisältää tiedot yrityskiinnitysrekisteriin merkityistä yrityksen kiinnityksistä. Sähköisessä PRH:n Virre-tietopalvelussa pääset tutustumaan yrityskiinnitysrekisterin tietoihin. Rasitustodistuksen voit ostaa suoraan osoitteesta www.virre.fi.

Huom! Kiinteistöihin liittyviä otteita ja todistuksia, mm. rasitustodistusta et saa PRH:sta. Ks. tarkemmin Maanmittauslaitoksen verkkosivuilta http://www.maanmittauslaitos.fi/node/3434