Certifikatet ISO 9001 förnyades för resultatområdet patent och varumärken

En ny bedömning av verksamheten på resultatområdet patent och varumärken gjordes 13–14 september 2022. Inga avvikelser konstaterades vid bedömningen den här gången.

Bedömningen gjordes av Eurofins Electric & Electronics Finland Oy och föremålet var patent- och varumärkesprocesserna och processerna för rådgivning och företagsekonomiska granskningstjänster.

Redan 2006 certifierades de första processerna på resultatområdet.

Gå till bedömningsrapporten (på finska och engelska). (pdf, 0.14 Mt)

Gå till certifikatet. (pdf, 0.35 Mt)


För mer information kontakta:

Jukka Honkanen
Patent- och registerstyrelsen
Tfn 029 509 5928

Utskriftsversion
Uppdaterad 31.10.2022