Gå direkt till innehållet
Meny

Tidpunkterna för revisorsexamina publicerade

Tidpunkter för examina 2023

Patent- och registerstyrelsen (PRS) ordnar revisorsexamina under två veckoslut i augusti och september.

  • GR-examen del 1 lördagen 19.8.2023 kl. 9–15
  • GR-examen del 2 söndagen 20.8.2023 kl. 9–15
  • CGR-examen lördagen 2.9.2023 kl. 9–17
  • OFGR-examen lördagen 2.9.2023 kl. 9–17

Ansökan och anmälan till examina

Ansöknings- och anmälningstiden för examina 2023 är 15.2–15.3.2023. L äs mer om revisorsexamina och om att söka till dem på våra webbsidor.

Examenssektionen utarbetar examina

Examenssektionen utarbetar provuppgifterna och bedömningsgrunderna för revisorsexamensproven samt bedömer examenssvaren. Sektionen gör en framställan till PRS revisionstillsyn om fastställande av bedömningsgrunderna för examensproven, om poänggränserna för godkända examensprov och om bedömningen av svaren. Sektionen anlitar utomstående experter i sitt arbete.

PRS utnämner medlemmar till examenssektionen för en treårsperiod. Som examenssektionens ordförande fortsätter GR-, CGR-revisor Aleksi Martamo och som medlemmar fortsätter GR-revisor Christian Klemetti och GR-, CGR-, OFGR-revisor Jorma Nurkkala. Teamchef Hanna Kattainen från PRS är också medlem i sektionen.

Utskriftsversion Uppdaterad 12.01.2023