Gå direkt till innehållet
Meny

Våra elektroniska patent- och nyttighetsmodelltjänster förnyas i februari

Vi publicerar fem nya eller förnyade tjänster under veckan som börjar den 6 februari 2023. Också vårt interna handläggningssystem för patent och nyttighetsmodellansökningar ersätts med ett nytt system. Elektroniska patent- och nyttighetsmodellansökningar till Patent- och registerstyrelsen förblir oförändrade.

Patentinformationstjänst

I vår nya Patentinformationstjänst slår vi samman våra nuvarande databaser för patent och nyttighetsmodeller (PatInfo, FI-EP, Publikationsserver och Pate). Det blir snabbare och smidigare att söka information och enklare att betala avgifter.

Betalningstjänst för patent och Depositionskonto

Vår Betalningstjänst för patent gör betalningarna smidigare och minskar betalningsfel. Du kan granska dina uppdaterade betalningsuppgifter och din betalningshistoria i tjänsten. I tjänsten ingår ett nytt betalningsalternativ, Depositionskonto, dit företag som administrerar ett stort antal avgifter kan sätta in pengar för patent- och nyttighetsmodellavgifter.

Dokumenttjänst för patent

I Dokumenttjänst för patent kan du elektroniskt ta emot beslut och dokument om patent och nyttighetsmodeller. Dokumenttjänsten är i första hand avsedd för företag som administrerar ett stort antal patent och nyttighetsmodeller.

Tjänsten Tidningar för industriellt rättsskydd

Tjänsten kommer att omfatta alla våra tidningar för industriellt rättsskydd. I fortsättningen kommer Patenttidning och Nyttighetsmodelltidning inte längre ut i nuvarande form vissa dagar i månaden. I stället publiceras motsvarande uppgifter i den nya tjänsten Tidningar för industriellt rättsskydd. Då kommer vi att offentliggöra till exempel beviljade patent och nyttighetsmodeller i snabbare takt, eftersom uppgifterna publiceras direkt och inte först i nästa tidning.

Vi började offentliggöra varumärkes- och mönsterrättsregistreringar i tjänsten Tidningar för industriellt rättsskydd redan i mitten av augusti 2022. Gå till tjänsten Tidningar för industriellt rättsskydd, som för tillfället omfattar varumärken och mönster.Öppnas i en ny flik

För mer information kontakta

Juha Myllyaho
Projektchef
Tfn 029 509 5510
E-post: fornamn.efternamn@prh.fi

Utskriftsversion Uppdaterad 25.01.2023