Gå direkt till innehållet
Valikko

Enhetliga patentsystemet träder i kraft 1 juni 2023

Det enhetliga patentet (Unitary Patent, UP) är ett nytt alternativ för att skydda uppfinningar i Europa vid sidan av det europeiska patentet (European Patent, EP). Vid behov kan patenthavarens patent få enhetlig verkan samtidigt i alla länder som är med i det enhetliga patentsystemet. Från den 1 juni 2023 deltar 17 EU-medlemsländer i systemet.

Europeiska patentverket EPO beviljar enhetliga patent och klassiska europeiska patent.

Ny patentdomstol (UPC)

Den enhetliga patentdomstolen (Unified Patent Court, UPC) inleder sin verksamhet samtidigt som det enhetliga patentsystemet träder i kraft. I framtiden kommer den enhetliga patentdomstolen att behandla tvister om enhetliga patent och om klassiska europeiska patent som för närvarande avgörs vid nationella domstolar.

Opt-out-möjlighet för innehavare av EP-patent

Innan det enhetliga patentsystemet träder i kraft börjar en övergångsperiod (sunrise period) på tre månader den 1 mars 2023. Under övergångsperioden kan innehavarna av europeiska patent lämna sitt europeiska patent utanför UPC-behandlingen. Då behandlas tvisterna vid en domstol i varje enskilt land som förut.

Den här så kallade opt-out-möjligheten kräver en anmälan till UPC som bara kan lämnas in om en talan inte redan har väckts mot patentet vid UPC. Därför är det bra att lämna in en eventuell opt-out redan innan UPC inleder sin verksamhet den 1 juni 2023. Opt-out-anmälningar kan också lämnas in under en period på sju år efter att UPC inlett sin verksamhet. Läs mer om "opt-out" på webbplatsen för den enhetliga patentdomstolen (på engelska).Öppnas i en ny flik

Nedan har vi samlat nyttiga länkar om det enhetliga patentet och dess inverkan.

Information om det enhetliga patentet på Europeiska patentverkets (EPO) webbplats på engelska.Öppnas i en ny flik

Den enhetliga patentdomstolens (UPC) webbplats på engelska.Öppnas i en ny flik

Information om det enhetliga patentet och den enhetliga domstolen på vår webbplats prh.fi.

För mer information kontakta

Patentrådgivning
neuvonta.patentti(a)prh.fi
Tfn 029 509 5858
Mån–fre kl. 9-15

Utskriftsversion Uppdaterad 01.03.2023