Gå direkt till innehållet
Meny

Ändringar i varumärkesavgifter från 1 januari 2024

Patent- och registerstyrelsen (PRS) har gjort en framställning till arbets- och näringsministeriet om ändringar i vissa avgifter. Förordningen om de avgiftsbelagda prestationerna utfärdas för perioden från 1 januari 2024 till 31 december 2025. Avgifterna höjs för att uppnå en kostnadsmotsvarighet enligt prestationsgrupp vid PRS.

De planerade ändringarna i varumärkesavgifterna anges nedan. Nuvarande avgift är inom parentes.

 • Avgift för ansökan om registrering av varumärke
 • via e-tjänst 240 € (225 €)
 • på papper 290 € (275 €)
 • Avgift för ansökan om registrering av kollektivmärke och kontrollmärke
 • via e-tjänst 320 € (300 €)
 • på papper 370 € (350 €)
 • Avgift för förlängning av frist 60 € (55 €)
 • Avgift för förnyelse av registrering av varumärke
 • via e-tjänst 240 € (225 €)
 • på papper 290 € (275 €)
 • om ansökan lämnas in efter att registreringsperioden har gått ut
 • via e-tjänst 290 € (275 €)
 • på papper 340 € (325 €)
 • Avgift för förnyelse av registrering av kollektivmärke och kontrollmärke
 • via e-tjänst 320 € (300 €)
 • på papper 370 € (350 €)
 • om ansökan lämnas in efter att registreringsperioden har gått ut
 • via e-tjänst 370 € (350 €)
 • på papper 420 € (400 €)
 • Avgift för framställande av invändning mot registrering
 • via e-tjänst 290 € (275 €)
 • på papper 340 € (325 €)
 • Administrativ upphävnings- och ogiltigförklaringsavgift
 • via e-tjänst 420 € (400 €)
 • på papper 470 € (450 €)
 • Avgift för mottagande av en internationell varumärkesansökan 160 € (155 €)

Inga ändringar planeras i avgifterna för mönsterrätt.

Vi ger mer information när avgiftsändringarna har bekräftats.

De nya prislistorna publiceras 1 januari 2024 på prh.fi.

För mer information kontakta:
Tuulimarja Myllymäki
Tfn 029 509 5399
E-post: fornamn.efternamn@prh.fi

Utskriftsversion Uppdaterad 23.11.2023