Gå direkt till innehållet
Meny

Skydda din immateriella egendom – sök SMF-fondens bidrag

Små och medelstora företag (SMF) har fortfarande möjlighet att genom bidragssystemet SMF-fonden, inom ramen för Ideas Powered for Business, få finansiellt stöd för att skydda sin immateriella egendom och utveckla kontrollen över den. Bidraget beviljas av Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet EUIPO.

Vad kan jag få bidrag till?

Bidraget beviljas till

  • myndighetsavgifter för varumärkes- och designansökningar
  • IPR-förhandsbedömningstjänsten (IP Scan)
  • myndighetsavgifter för patentansökningar
  • myndigheternas nyhetsgranskningar av patent
  • registrering av EU:s växtförädlarrätt (Community Plant Variety Right).

Den sökande måste ha fått ett positivt bidragsbeslut (en kupong) innan ansöknings- och serviceavgifter betalas.

Läs mer om IPR-förhandsbedömningstjänsten (IP Scan).Öppnas i en ny flik

Var söker jag bidrag?

Bidraget söks hos SMF-fonden vid EUIPO.

Läs närmare anvisningar på EUIPO:s webbplats.Öppnas i en ny flik

Hur mycket får jag i bidrag?

Storleken på bidraget beror på de ansökningar som ditt företag gjort och de tjänster som det beställt. Bidraget betalas i efterskott genom att återbetala en del av de avgifter som ditt företag betalat. Andelen som återbetalas varierar enligt ändamålet som bidraget beviljas för (50–90 %).

Maximibeloppet av bidrag enligt ändamål:

  • myndighetsavgifter för varumärkes- och designansökningar: 1000 euro
  • IPR-förhandsbedömningstjänst (IP Scan): 1350 euro
  • myndighetsavgifter för patentansökningar samt myndigheternas nyhetsgranskningar av patent: 1500 euro
  • ansökan om registrering av EU:s växtförädlarrätt: 225 euro

Under 2023 kan SMF-fonden bevilja ett företag ett bidrag på 4075 euro.


Ytterligare information

Olli Ilmarinen
Utvecklingsexpert
Patent- och registerstyrelsen
Tfn 029 509 5236

Tuulimarja Myllymäki
Ledande rådgivande jurist
Patent- och registerstyrelsen
Tfn 029 509 5399

Utskriftsversion Uppdaterad 19.10.2023