Gå direkt till innehållet
Meny

Sök bidrag hos SMF-fonden till myndighetsavgifter för patentansökningar

Små och medelstora företag har från och med nästa vecka möjlighet att också få finansiellt stöd till myndighetsavgifter för patentansökningar, till myndigheternas nyhetsgranskningar av uppfinningar och till registrering av EU:s växtförädlarrätt.

Enligt nuvarande uppgifter kan du söka bidraget från och med onsdagen 26 april 2023.

För tillfället kan du söka bidraget till myndighetsavgifter för varumärkes- och designansökningar och till IPR-förhandsbedömningstjänsten (IP Scan).

Läs mer om IPR-förhandsbedömningstjänsten (IP Scan).

Vad kan jag få bidrag till och hur?

Bidraget för att skydda företagens immateriella egendom och utveckla kontrollen över den beviljas av Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet EUIPO.

Storleken på bidraget beror på de ansökningar som ditt företag gjort och de tjänster som det beställt. Bidraget betalas i efterskott genom att återbetala en del av de avgifter som ditt företag betalat. Andelen som återbetalas varierar enligt ändamålet som bidraget beviljas för (50–90 %).

Maximibeloppet av bidrag enligt ändamål:
  • IPR-förhandsbedömningstjänst (IP Scan) 1350 euro
  • myndighetsavgifter för varumärkes- och designansökningar: 1000 euro
  • myndighetsavgifter för patentansökningar och myndigheternas nyhetsgranskningar av uppfinningar: 1500 euro
  • ansökan om registrering av EU:s växtförädlarrätt: 225 euro

Du kan söka och få bidrag till alla av dessa en gång under ett kalenderår. Således kan SMF-fonden under 2023 bevilja ett företag ett bidrag på 4 075 euro.

Den sökande måste ha fått ett positivt bidragsbeslut (en kupong) innan ansöknings- och serviceavgifter betalas.

Läs närmare anvisningar och sök bidrag på EUIPO:s webbplats.Öppnas i en ny flik


Ytterligare information

Olli Ilmarinen
Utvecklingsexpert
Patent- och registerstyrelsen
Tfn 029 509 5236


Tuulimarja Myllymäki
Ledande rådgivande jurist
Patent- och registerstyrelsen
Tfn 029 509 5399

Utskriftsversion Uppdaterad 19.04.2023