Gå direkt till innehållet
Meny

Skydda din immateriella egendom – fortfarande möjligt att söka SMF-fondens bidrag

Små och medelstora företag (SMF) har möjlighet att genom bidragssystemet SMF-fonden, inom ramen för Ideas Powered for Business, få finansiellt stöd för att skydda sin immateriella egendom och utveckla kontrollen över den. Bidraget beviljas av Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet EUIPO.

Vad kan jag få bidrag till?

Bidraget beviljas till

  • myndighetsavgifter för varumärkes- och designansökningar
  • IPR-förhandsbedömningstjänsten (IP Scan)
  • myndighetsavgifter för patentansökningar, myndigheternas nyhetsgranskningar av patent samt patentansökningar som lämnas in till det europeiska patentverket (EPO) och
  • registrering av EU:s växtförädlarrätt (Community Plant Variety Right).

Läs mer om IPR-förhandsbedömningstjänsten (IP Scan).

Observera att den sökande måste ha fått ett positivt bidragsbeslut (en kupong) innan ansöknings- och serviceavgifter betalas.

Var och när kan jag söka bidrag?

Bidraget söks hos SMF-fonden vid EUIPO.

Läs närmare anvisningar på EUIPO:s webbplats.Öppnas i en ny flik

Hur mycket får jag i bidrag?

Storleken på bidraget beror på de ansökningar som ditt företag gjort och de tjänster som det beställt. Bidraget betalas i efterskott genom att återbetala en del av de avgifter som ditt företag betalat. Andelen som återbetalas varierar enligt ändamålet som bidraget beviljas för (50–90 %).

Maximibeloppet av bidrag enligt ändamål:

  • myndighetsavgifter för varumärkes- och designansökningar: 1 000 euro
  • IPR-förhandsbedömningstjänsten (IP Scan): 1 350 euro
  • myndighetsavgifter för patentansökningar och myndigheternas nyhetsgranskningar av patent: sammanlagt 1 500 euro samt avgifter för att upprätta patentansökningar som lämnas in till det europeiska patentverket (EPO): 2 000 euro
  • ansökan om registrering av EU:s växtförädlarrätt och granskningsavgiften för den: sammanlagt 1 500 euro

Närmare information om bidraget och dess användningsändamål finns på EUIPO:s webbplats.Öppnas i en ny flik


För mer information kontakta

Olli Ilmarinen
Utvecklingsexpert
Patent- och registerstyrelsen
Tfn 029 509 5236

Tuulimarja Myllymäki
Ledande rådgivande jurist
Patent- och registerstyrelsen
Tfn 029 509 5399‍


Utskriftsversion Uppdaterad 22.05.2024